Tjeckien Nyttig InformationAvbokningsavgifter

Vi tar inte ut någon avgift för bokningar som avbeställs 7 dagar eller mer före hämtningstidpunkten. Om du avbeställer din bokning efter denna tid gäller följande avgifter:
Om du avbeställer bokningen mindre än 7 dagar före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 280 SEK, beroende på vilket som är lägst.
Om du avbeställer bokningen mindre än 24 timmar före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst.

Avgifterna ovan gäller för samtliga länder med untantag för Storbritannien där följande avgifter gäller:
Om du avbokar bokningen mindre än 7 dagar före upphämtningstiden debiteras du antingen hela beloppet för bokningen eller max 488 SEK om bokningskostnaden är högre än 488 SEK.
Om du avbokar bokningen mindre än 24 timmar före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen.

Vid en avbokning sker återbetalning till ditt kreditkort, minus avgiften ovan.

Underlåtelse att komma

Om du underlåter att hämta bilen det angivna hämtningsdatumet förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för denna underlåtelse, antingen kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst. Om du underlåter att komma sker återbetalning till ditt kreditkort, minus underlåtelseavgiften.

Ej använda hyrdagar

Lägg märke till att eventuella hyrdagar som inte används för förbetalda bokningar ej återbetalas.

Ovan nämnda avgifter gäller för alla länder förutom Storbritannien dä följande avgifter gäller:

Om du inte hämtar upp din bil vid den utsatta upphämtningstiden reserverar vi oss rätten ta ut en avgift för den icke utnyttjade hyrtiden.

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
Kostnadsreducering för vagnskada (CDW) – minst 10 % insats. 400 EUR (10 000 CZK). Om kostnaden för skadan är lägre än 400 EUR (10 000 CZK) ska kunden betala hela kostnaden för skadan. CDW täcker inte skada eller förlust av nycklar, navigationssystem, däck, vindruta, underrede, navkapslar eller fälgar.

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada (SCDW)
SCDW – Kollisionsförsäkring utan betalningsansvar. SCDW täcker skador som åsamkats hyrbilen. SCDW täcker inte skada eller förlust av nycklar, navigationssystem, däck, vindruta, underrede, navkapslar eller fälgar.

Stöldskydd
TP1 = stöldskydd – Täcker kostnader för stöld eller försök till stöld av hyrbilen, men täcker inte förlust av personliga tillhörigheter. Kunden är fortfarande ansvarig för självrisken med 10 procent avdragningsbart, min. 400 EUR (10 000 CZK).

Personlig olycksfallsförsäkring (PAI)
PAI – Avgift för tilläggsförsäkring för passagerare i enlighet med typen av försäkrad händelse (upp till 7,808 EUR per passagerare). Antal passagerare får inte överskrida det högsta tillåtna antalet för hyrbilen.

Vägassistans
Vägassistans ingår redan i grundpriset för uthyrningen. Den här tjänsten finns tillgänglig dygnet runt genom att ringa +420 602 219 692. Czechocar tillhandahåller vägassistans.Regler för ytterligare förare
En avgift på 30 EUR (CCA 830 CZK) debiteras för varje extra förare. Priset är exkl. moms på 21 %.

Ålderskrav
Fordonskategorierna Miniekonomi, Ekonomi och Kompakt är tillgängliga för hyrare som är 21 år eller äldre. Mellanstor, Standard, Fullstor, MPV, SUV och Aan är tillgängliga för hyrare som är 23 år eller äldre. En avgift för unga förare tillkommer inte. Unga förare får inte köra fordon i högre fordonskategori än de som anges ovan.

Krav för bilhyrare
Kunder måste kunna uppvisa pass och giltigt körkort tillsammans med internationellt körkort, om det krävs enligt utgivningslandets krav. Alla dokument måste ha ett giltigt foto av innehavaren.

Envägshyror
envägshyra gäller enligt tjänsteavtalet med Czechocar, a.s. Företaget Czechocar, a.s. tillhandahåller för Czechocar CZ, spol. s r.o.:s räkning Alamos tjänster vid sina uthyrningskontor i Tjeckien: Prags kongresscenter, hotell Adria, Plzeň, Brno, Ostrava, Hradec Králové. Upphämtning och återlämning av fordonet är kostnadsfritt vid dessa uthyrningskontor. Alla ovanstående villkor kommer att vara märkta med logotypen för Drive Alliance Partner och Alamo. Utrikes envägshyra är endast tillåtet mellan Alamo-uthyrningskontor enligt reglerna för resande över landsgränser. Minsta hyresperiod för utrikes envägshyra är två dygn (48 timmar).

Regler för resande över landsgränser
Resande över landsgränser är tillåtet in i EU-länder. En lista på andra tillåtna länder, enligt bilarnas försäkring, anges på tjeckiska och engelska på baksidan av det internationella försäkringskortet för motorfordon (gröna kortet), vilket alla fordon i vår fordonsflotta har. Resande över gränser är inte tillåtet in i: Albanien, Bulgarien, Bosnien och Hercegovina, Vitryssland, Cypern, Estland, Israel, Iran, Island, Litauen, Lettland, Montenegro, Moldavien, Makedonien, Rumänien, Ryssland, Serbien, Turkiet och Ukraina. Resande över gränser är tillåtet in i: Andorra, Österrike, Belgien, Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrike, Finland, Storbritannien, Grekland, Ungern, Kroatien, Italien, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Nederländerna, Portugal, Polen, Sverige, Slovenien, Schweiz och Slovakien.


Godkända betalningsformer – Kreditkorten Visa, American Express, MasterCard, Eurocard, Diners Club. Företag har möjlighet att betala via faktura. Kontant betalning är endast möjlig med förhandsgodkännande på ett kreditkort. Om kunden inte har något giltigt kreditkort eller otillräckligt med pengar på kreditkortet kan uthyraren neka kunden att hyra fordonet.