Tjeckien Nyttig InformationViktiga fakta om biluthyrningenDet här är en sammanfattning av viktiga fakta som du bör känna till när du hyr ett fordon och som kan hjälpa dig att förstå vad som ingår i ditt hyresavtal.

Hyresavtalet ingås när och på den plats som fordonsuthyrningen sker mellan dig och Alamo Rent A Car koncernbolag eller franchisetagare som driver filialen (nedan ”Uthyrningsföretaget”). Du ska alltid läsa hela hyresavtalet innan du signerar det. Du kan granska hyresavtalet i landet där du hyr fordonet när du hämtar ut det.

Såvida du inte köper en extra försäkring eller en skyddsprodukt, eller om en ingår i din bokning enligt ovan, är du i enlighet med hyresavtalet betalningsansvarig gentemot Uthyrningsföretaget för stöld eller annan skada på fordonet under hela uthyrningsperioden. Detta gäller även om olyckan inte var ditt fel. Du är betalningsansvarig för förlorad inkomst om fordonet inte kan hyras ut på grund av att det är skadat eller har blivit stulet, en rimlig administrationsavgift, om fordonet sjunker i värde, samt eventuella avgifter för bogsering, förvaring eller beslagtagning. Såvida inte ansvarsförsäkring ingår i hyran enligt nedan eller köps separat av dig, så är du även ansvarig för personskada eller andra skador på tredje part.

Observera att ditt ansvar för skador förlängs tills fordonet har checkats in av Uthyrningsföretaget. Om du lämnar fordonet efter Uthyrningsföretagets öppettider förblir du ansvarig för skada eller förlust i enlighet med hyresavtalet tills Uthyrningsföretaget öppnar och genomför kontroll av fordonet, om inte annat anges i hyresavtalet.I hyresavtalet ingår följande skyddsprodukter:

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
Kostnadsreducering för vagnskada (CDW) – minst 10 % insats. 400 EUR (10 000 CZK). Om kostnaden för skadan är lägre än 400 EUR (10 000 CZK) ska kunden betala hela kostnaden för skadan. CDW täcker inte skada eller förlust av nycklar, navigationssystem, däck, vindruta, underrede, navkapslar eller fälgar.

Stöldskydd (TP)
TP1 = stöldskydd – Täcker kostnader för stöld eller försök till stöld av hyrbilen, men täcker inte förlust av personliga tillhörigheter. Kunden är fortfarande ansvarig för självrisken med 10 procent avdragningsbart, min. 400 EUR (10 000 CZK).

Vägassistans (RAP)
Vägassistans ingår redan i grundpriset för uthyrningen. Den här tjänsten finns tillgänglig dygnet runt genom att ringa +420 602 219 692. Czechocar tillhandahåller vägassistans.

Följande skyddsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada (SCDW)
SCDW – Kollisionsförsäkring utan betalningsansvar. SCDW täcker skador som åsamkats hyrbilen. SCDW täcker inte skada eller förlust av nycklar, navigationssystem, däck, vindruta, underrede, navkapslar eller fälgar.

Personskadeförsäkring PAI
PAI – Avgift för tilläggsförsäkring för passagerare i enlighet med typen av försäkrad händelse (upp till 7,808 EUR per passagerare). Antal passagerare får inte överskrida det högsta tillåtna antalet för hyrbilen.I hyran ingår inga utrustningprodukter.

Följande utrustningsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Booster Seat(£ 4.36 / day)
Baby Seat(£ 4.36 / day)
Child Safety Seat(£ 4.36 / day)
GPS(£ 8.71 / day)
Ski Racks(£ 4.36 / day)Hyresavtalet omfattas av följande minimikrav:

Ålderskrav
Fordonskategorierna Miniekonomi, Ekonomi och Kompakt är tillgängliga för hyrare som är 21 år eller äldre. Mellanstor, Standard, Fullstor, MPV, SUV och Aan är tillgängliga för hyrare som är 23 år eller äldre. En avgift för unga förare tillkommer inte. Unga förare får inte köra fordon i högre fordonskategori än de som anges ovan.

Betalningssätt
Godkända betalningsformer – Kreditkorten Visa, American Express, MasterCard, Eurocard, Diners Club. Företag har möjlighet att betala via faktura. Kontant betalning är endast möjlig med förhandsgodkännande på ett kreditkort. Om kunden inte har något giltigt kreditkort eller otillräckligt med pengar på kreditkortet kan uthyraren neka kunden att hyra fordonet.

Krav för bilhyrare
Kunder måste kunna uppvisa pass och giltigt körkort tillsammans med internationellt körkort, om det krävs enligt utgivningslandets krav. Alla dokument måste ha ett giltigt foto av innehavaren.Uthyrningen omfattas av följande ytterligare uthyrningsvillkor:

Regler för hyra över landsgränser
Resande över landsgränser är tillåtet in i EU-länder. En lista på andra tillåtna länder, enligt bilarnas försäkring, anges på tjeckiska och engelska på baksidan av det internationella försäkringskortet för motorfordon (gröna kortet), vilket alla fordon i vår fordonsflotta har. Resande över gränser är inte tillåtet in i: Albanien, Bulgarien, Bosnien och Hercegovina, Vitryssland, Cypern, Estland, Israel, Iran, Island, Litauen, Lettland, Montenegro, Moldavien, Makedonien, Rumänien, Ryssland, Serbien, Turkiet och Ukraina. Resande över gränser är tillåtet in i: Andorra, Österrike, Belgien, Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrike, Finland, Storbritannien, Grekland, Ungern, Kroatien, Italien, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Nederländerna, Portugal, Polen, Sverige, Slovenien, Schweiz och Slovakien.

Körsträcka Policy
Mileage- alla fordon inkluderar obegränsad körsträcka .

Bränsle Policy
Du kommer att krävas för att återlämna fordonet med samma mängd bränsle tillhandahålls pre köpt bränslealternativkanske tillgängliga . Vänd vid ankomsten om det behövs

Regler för ytterligare förare
En avgift på 30 EUR (CCA 830 CZK) debiteras för varje extra förare. Priset är exkl. moms på 21 %.Du bär ansvaret för följande extra avgifter och skulder, om dessa uppstår:

Ytterligare hyreskostnader om du gör några ändringar gällande den bokade hyrbilen, uthyrningsperioden eller tillvalsprodukter
• Skador, stöld eller ansvarsförsäkring som inte täcks av en skyddsprodukt
• Alla böter eller straffavgifter som du ådrar dig i samband med att du framför fordonet under hyresperioden, till exempel parkerings- eller fortkörningsböter, plus rimliga administrationsavgifter
• Avgifter vid sen återlämning
• Alla juridiska kostnader i samband med inkassering av avgifter som förfallit till betalning enligt villkoren i hyresavtalet
• En rimlig hämtningsavgift om ett fordon inte lämnas till det ursprungliga uthyrningskontoret
• Kostnader för rengöring av fordonet om du lämnar det i ett smutsigt skick
När du ingår hyresavtalet måste du uppvisa ett giltigt kredit- eller bankkort som säkerhet för eventuella avgifter som uppstår under uthyrningsperioden. Med din underskrift på hyresavtalet förauktoriserar du att Uthyrningsföretaget får debitera kortet för framtida avgifter som du blir skyldig. Uthyrningsföretaget kan dessutom kräva en deposition för framtida skulder. Depositionsbeloppet varierar beroende på i vilket land uthyrningen sker.Du kan bestrida avgifter för skador hos:
DRU.UK9Z@erac.com , 0845 604 2881