Tjeckien Nyttig InformationAvbokning och avbokningsavgifter

Du har inte någon ångerrätt för bokningen enligt EU-rätt, däremot kan du avboka din bokning när som helst oavsett anledning genom att följa instruktionerna på vår hemsida. Du kommer att erhålla full återbetalning av det totala beloppet för bokningen om du avbokar din bokning 3 dagar eller tidigare innan din specificerade upphämtningstid.
• Om du avbokar din bokning mindre än 7 dagar men mer än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 280 SEK, beroende på vilket som är lägst.
• Om du avbokar din bokning mindre än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstid före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst.
Den återbetalning som du är berättigad till kommer att göras till det kredit eller debetkort som du använde när du gjorde bokningen.

Enterprise förbehåller sig rätten att närsomhelst, om det finns skälig anledning, genom meddelande avboka din bokning, inkluderat men inte begränsat till: force majeure som påverkar tillgången till fordon; grovt avtalsbrott från din sida, inkluderande att inte betala förfallna belopp för uthyrning, trakasserier eller annan kränkande behandling av Enterprises anställda, kunder, koncernbolag, licenstagare och franchisetagare; eller bedrägligt beteende från din sida. Om sådan avbokning görs kommer vi att återbetala bokningsavgiften.

Uteblivna, sena och tidiga ankomster

För bokningar som inte är till/från en flygplats – Ditt fordon kommer att finnas tillgängligt för dig i två timmar efter din specificerade upphämtningstid. Därefter kan vi inte garantera att ett fordon kommer att vara tillgängligt när du anländer.
För bokningar till/från en flygplats – Om du har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig tills planet har landat och tömts. Om en flygförsening resulterar i att du landar efter uthyrningsfirmans stängningstid kommer en anställd att vänta tills planet har landat och tömts. Om förseningen överstiger 1 timme efter uthyrningsfirmans stängningstid kan en övertidsavgift tillkomma. Om du inte har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig till det som inträffar tidigast av två timmar efter din specificerade upphämtningstid eller tills uthyrningsfirmans stängningstid.

Om du anländer till uthyrningsfirman 1 dag eller tidigare innan datumet angivet för bokningen, har vi kanske inte ditt valda fordon tillgängligt. Uthyrningsfirman kommer att hantera din bokning beroende på tillgång till det valda fordonet.

Om du inte hämtar bilen på angiven upphämtningstid eller om fordonet inte var tillgängligt på grund av din sena ankomst enligt förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för denna underlåtelse, antingen kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst. Om du underlåter att komma sker återbetalning till ditt kreditkort, minus underlåtelseavgiften.

Ej använda hyrdagar

Lägg märke till att eventuella hyrdagar som inte används för förbetalda bokningar ej återbetalas.

Ovan nämnda avgifter gäller för alla länder förutom Storbritannien dä följande avgifter gäller:

Om du inte hämtar upp din bil vid den utsatta upphämtningstiden reserverar vi oss rätten ta ut en avgift för den icke utnyttjade hyrtiden.

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
Kostnadsreducering för vagnskada (CDW) – minst 10 % insats. 400 EUR (10 000 CZK). Om kostnaden för skadan är lägre än 400 EUR (10 000 CZK) ska kunden betala hela kostnaden för skadan. CDW täcker inte skada eller förlust av nycklar, navigationssystem, däck, vindruta, underrede, navkapslar eller fälgar.

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada (SCDW)
SCDW – Kollisionsförsäkring utan betalningsansvar. SCDW täcker skador som åsamkats hyrbilen. SCDW täcker inte skada eller förlust av nycklar, navigationssystem, däck, vindruta, underrede, navkapslar eller fälgar.

Stöldskydd
TP1 = stöldskydd – Täcker kostnader för stöld eller försök till stöld av hyrbilen, men täcker inte förlust av personliga tillhörigheter. Kunden är fortfarande ansvarig för självrisken med 10 procent avdragningsbart, min. 400 EUR (10 000 CZK).

Personlig olycksfallsförsäkring (PAI)
PAI – Avgift för tilläggsförsäkring för passagerare i enlighet med typen av försäkrad händelse (upp till 7,808 EUR per passagerare). Antal passagerare får inte överskrida det högsta tillåtna antalet för hyrbilen.

Vägassistans
Vägassistans ingår redan i grundpriset för uthyrningen. Den här tjänsten finns tillgänglig dygnet runt genom att ringa +420 602 219 692. Czechocar tillhandahåller vägassistans.Regler för ytterligare förare
En avgift på 30 EUR (CCA 830 CZK) debiteras för varje extra förare. Priset är exkl. moms på 21 %.

Ålderskrav
Fordonskategorierna Miniekonomi, Ekonomi och Kompakt är tillgängliga för hyrare som är 21 år eller äldre. Mellanstor, Standard, Fullstor, MPV, SUV och Aan är tillgängliga för hyrare som är 23 år eller äldre. En avgift för unga förare tillkommer inte. Unga förare får inte köra fordon i högre fordonskategori än de som anges ovan.

Krav för bilhyrare
Kunder måste kunna uppvisa pass och giltigt körkort tillsammans med internationellt körkort, om det krävs enligt utgivningslandets krav. Alla dokument måste ha ett giltigt foto av innehavaren.

Envägshyror
envägshyra gäller enligt tjänsteavtalet med Czechocar, a.s. Företaget Czechocar, a.s. tillhandahåller för Czechocar CZ, spol. s r.o.:s räkning Alamos tjänster vid sina uthyrningskontor i Tjeckien: Prags kongresscenter, hotell Adria, Plzeň, Brno, Ostrava, Hradec Králové. Upphämtning och återlämning av fordonet är kostnadsfritt vid dessa uthyrningskontor. Alla ovanstående villkor kommer att vara märkta med logotypen för Drive Alliance Partner och Alamo. Utrikes envägshyra är endast tillåtet mellan Alamo-uthyrningskontor enligt reglerna för resande över landsgränser. Minsta hyresperiod för utrikes envägshyra är två dygn (48 timmar).

Regler för resande över landsgränser
Resande över landsgränser är tillåtet in i EU-länder. En lista på andra tillåtna länder, enligt bilarnas försäkring, anges på tjeckiska och engelska på baksidan av det internationella försäkringskortet för motorfordon (gröna kortet), vilket alla fordon i vår fordonsflotta har. Resande över gränser är inte tillåtet in i: Albanien, Bulgarien, Bosnien och Hercegovina, Vitryssland, Cypern, Estland, Israel, Iran, Island, Litauen, Lettland, Montenegro, Moldavien, Makedonien, Rumänien, Ryssland, Serbien, Turkiet och Ukraina. Resande över gränser är tillåtet in i: Andorra, Österrike, Belgien, Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrike, Finland, Storbritannien, Grekland, Ungern, Kroatien, Italien, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Nederländerna, Portugal, Polen, Sverige, Slovenien, Schweiz och Slovakien.


Godkända betalningsformer – Kreditkorten Visa, American Express, MasterCard, Eurocard, Diners Club. Företag har möjlighet att betala via faktura. Kontant betalning är endast möjlig med förhandsgodkännande på ett kreditkort. Om kunden inte har något giltigt kreditkort eller otillräckligt med pengar på kreditkortet kan uthyraren neka kunden att hyra fordonet.