Danmark Nyttig InformationAvbokningsavgifter

Vi tar inte ut någon avgift för bokningar som avbeställs 7 dagar eller mer före hämtningstidpunkten. Om du avbeställer din bokning efter denna tid gäller följande avgifter:
Om du avbeställer bokningen mindre än 7 dagar före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 280 SEK, beroende på vilket som är lägst.
Om du avbeställer bokningen mindre än 24 timmar före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst.

Avgifterna ovan gäller för samtliga länder med untantag för Storbritannien där följande avgifter gäller:
Om du avbokar bokningen mindre än 7 dagar före upphämtningstiden debiteras du antingen hela beloppet för bokningen eller max 488 SEK om bokningskostnaden är högre än 488 SEK.
Om du avbokar bokningen mindre än 24 timmar före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen.

Vid en avbokning sker återbetalning till ditt kreditkort, minus avgiften ovan.

Underlåtelse att komma

Om du underlåter att hämta bilen det angivna hämtningsdatumet förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för denna underlåtelse, antingen kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst. Om du underlåter att komma sker återbetalning till ditt kreditkort, minus underlåtelseavgiften.

Ej använda hyrdagar

Lägg märke till att eventuella hyrdagar som inte används för förbetalda bokningar ej återbetalas.

Ovan nämnda avgifter gäller för alla länder förutom Storbritannien dä följande avgifter gäller:

Om du inte hämtar upp din bil vid den utsatta upphämtningstiden reserverar vi oss rätten ta ut en avgift för den icke utnyttjade hyrtiden.

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
Kostnadsreducering för vagnskada är en valfri försäkring som minskar hyrarens ekonomiska ansvar i händelse av skada på hyrfordonet enligt villkoren och bestämmelserna i ditt hyreskontrakt eller rådande lagstiftning. I denna försäkringsprodukt ingår inte skada på fordonets underrede, däck eller vindruta. Den finns tillgänglig för en ytterligare avgift på mellan 75–100 DKK om dagen och minskar självrisken för skada på fordonet från 15 000 DKK till 5000 DKK.

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada (SCDW)
Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada är en valfri försäkring som minskar hyrarens ekonomiska ansvar i händelse av skada på hyrfordonet enligt villkoren och bestämmelserna i ditt hyreskontrakt eller rådande lagstiftning. Teckning av kostnadsreducering för vagnskada och stöldskydd krävs för att teckna ytterligare kostnadsreducering för vagnskada. I denna försäkringsprodukt ingår skada fordonets underrede, däck eller vindruta. Den finns tillgänglig som en ytterligare avgift på 70 DKK om dagen och minskar självrisken för skada på fordonet från 5 000 DKK till 0 DKK.

Stöldskydd
Stöldskydd är en valfri försäkring som minskar hyrarens ekonomiska ansvar i händelse av skada på hyrfordonet enligt villkoren och bestämmelserna i ditt hyreskontrakt eller rådande lagstiftning. Skydd genom stöldskyddsförsäkringen är beroende av att polisen omgående informeras om stöld, försök till stöld eller skadegörelse, att fordonet var helt låst, fönsterna helt upphissade och att bilnycklarna förvarades på rimligen säker plats. Inlämning av polisrapport och bilnycklar till hyrstället är obligatoriskt. Den finns tillgänglig som en ytterligare avgift på 25 DKK om dagen och minskar självrisken för skada på fordonet från 15 000 DKK till 5 000 DKK.

Personlig olycksfallsförsäkring (PAI)
Personlig olycksfallsförsäkring är ett valfritt skydd som omfattar föraren och alla passagerare i hyrfordonet i händelse av olycka på upp till 120 000 DKK i händelse av dödsfall, upp till 1 000 000 DKK i händelse av invaliditet och upp till 10 000 DKK vid behov av sjukvård. Detta skydd är föremål för villkoren och bestämmelserna i ditt hyreskontrakt samt rådande lagstiftning. Det går att teckna för en ytterligare avgift om 30 DKK per dag.

Vägassistans
Vägassistans tillhandahålls av Falck för Alamos räkning. Vägassistans är tillgänglig dygnet runt genom att ringa numret som står i hyresavtalet för uthyrningslandet. Avgiften för tjänsten ligger mellan 1 500–5 000 DKK. Vägassistansskydd kan köpas för att minska avgifterna för punktering, utelåsning, bränsleservice och ersättningsnycklar. Detta skydd är föremål för villkoren och bestämmelserna i ditt hyreskontrakt samt rådande lagstiftning. Det går att teckna för en ytterligare avgift om 25 DKK per dag. Köp av vägassistansskydd är obligatoriskt vid resor utanför Danmark.Regler för ytterligare förare
Det tillkommer en extra avgift på 50 DKK per dag exkl. moms för varje behörig extra förare. Alla uthyrningsvillkor gäller för alla extra förare. Extra förare måste vara med vid uthyrningsstationen tillsammans med huvudföraren.

Ålderskrav
Alla hyrare och extra förare måste vara minst 19 år. En avgift på 100 DKK per dag exkl. moms för unga förare mellan 19 och 24 år tillkommer. Hyrare mellan 19 och 24 får hyra alla fordonskategorier, förutom Mellanstor Monospace, Fullstor, Premium och Lyx.

Krav för bilhyrare
Alla hyrare och extra förare måste vara minst 19 år, ha ett giltigt körkort och ett större kreditkort i sitt namn. En avgift för unga förare tillkommer förare mellan 19 och 24 år. Utländska hyrare måste också uppvisa ett giltigt pass. Den huvudsakliga hyraren måste uppvisa ett större kreditkort i sitt eget namn. Ytterligare id-kort eller identitetskontroll kan krävas.

Envägshyror

Regler för resande över landsgränser
Resande över landsgräns anses vara ett fordon som hämtas upp i Danmark, reser över en landsgräns och sedan återlämnas på den ursprungliga upphämtningsplatsen. Resande över landsgränser är tillåtet in i Sverige och Norge när som helst. Resande över landsgränser är tillåtet in i: Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal, San Marino, Spanien, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten med föregående meddelande och godkännande från uthyrningskontoret. Resande över landsgränser till andra länder än de ovanstående är inte tillåtet. Ytterligare information om regler för resande över landsgränser ges vid upphämtningstillfället. En bötesavgift på 20 000 DKK plus kostnader för att transportera tillbaka fordonet till Danmark tillkommer vid otillåten avlämning av hyrfordonet. Tecknande av vägassistansförsäkring är obligatoriskt vid resor ut ur Danmark.


Ett giltigt kreditkort i hyrarens namn krävs för en deposition som kommer att hållas på kortet. Kreditkorten American Express, MasterCard, Visa och Diners Club mottas för deposition vid hyrestillfället och för betalning vid slutet av uthyrningen. Betalkort och kontanter kan endast användas i slutet av uthyrningen för slutlig betalning. Resecheckar mottas ej vid något tillfälle.