Danmark Nyttig Information
Viktiga fakta om biluthyrningenDet här är en sammanfattning av viktiga fakta som du bör känna till när du hyr ett fordon och som kan hjälpa dig att förstå vad som ingår i ditt hyresavtal.

Hyresavtalet ingås när och på den plats som fordonsuthyrningen sker mellan dig och Alamo Rent A Car koncernbolag eller franchisetagare som driver filialen (nedan ”Uthyrningsföretaget”). Du ska alltid läsa hela hyresavtalet innan du signerar det. Du kan granska hyresavtalet i landet där du hyr fordonet när du hämtar ut det.

Såvida du inte köper en extra försäkring eller en skyddsprodukt, eller om en ingår i din bokning enligt ovan, är du i enlighet med hyresavtalet betalningsansvarig gentemot Uthyrningsföretaget för stöld eller annan skada på fordonet under hela uthyrningsperioden. Detta gäller även om olyckan inte var ditt fel. Du är betalningsansvarig för förlorad inkomst om fordonet inte kan hyras ut på grund av att det är skadat eller har blivit stulet, en rimlig administrationsavgift, om fordonet sjunker i värde, samt eventuella avgifter för bogsering, förvaring eller beslagtagning. Såvida inte ansvarsförsäkring ingår i hyran enligt nedan eller köps separat av dig, så är du även ansvarig för personskada eller andra skador på tredje part.

Observera att ditt ansvar för skador förlängs tills fordonet har checkats in av Uthyrningsföretaget. Om du lämnar fordonet efter Uthyrningsföretagets öppettider förblir du ansvarig för skada eller förlust i enlighet med hyresavtalet tills Uthyrningsföretaget öppnar och genomför kontroll av fordonet, om inte annat anges i hyresavtalet.I hyresavtalet ingår följande skyddsprodukter:

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
Kostnadsreducering för vagnskada är en valfri försäkring som minskar hyrarens ekonomiska ansvar i händelse av skada på hyrfordonet enligt villkoren och bestämmelserna i ditt hyreskontrakt eller rådande lagstiftning. I denna försäkringsprodukt ingår inte skada på fordonets underrede, däck eller vindruta. Den finns tillgänglig för en ytterligare avgift på mellan 75–100 DKK om dagen och minskar självrisken för skada på fordonet från 15 000 DKK till 5000 DKK.

Följande skyddsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada (SCDW)
Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada är en valfri försäkring som minskar hyrarens ekonomiska ansvar i händelse av skada på hyrfordonet enligt villkoren och bestämmelserna i ditt hyreskontrakt eller rådande lagstiftning. Teckning av kostnadsreducering för vagnskada och stöldskydd krävs för att teckna ytterligare kostnadsreducering för vagnskada. I denna försäkringsprodukt ingår skada fordonets underrede, däck eller vindruta. Den finns tillgänglig som en ytterligare avgift på 70 DKK om dagen och minskar självrisken för skada på fordonet från 5 000 DKK till 0 DKK.

Stöldskydd (TP)
Stöldskydd är en valfri försäkring som minskar hyrarens ekonomiska ansvar i händelse av skada på hyrfordonet enligt villkoren och bestämmelserna i ditt hyreskontrakt eller rådande lagstiftning. Skydd genom stöldskyddsförsäkringen är beroende av att polisen omgående informeras om stöld, försök till stöld eller skadegörelse, att fordonet var helt låst, fönsterna helt upphissade och att bilnycklarna förvarades på rimligen säker plats. Inlämning av polisrapport och bilnycklar till hyrstället är obligatoriskt. Den finns tillgänglig som en ytterligare avgift på 25 DKK om dagen och minskar självrisken för skada på fordonet från 15 000 DKK till 5 000 DKK.

Personskadeförsäkring PAI
Personlig olycksfallsförsäkring är ett valfritt skydd som omfattar föraren och alla passagerare i hyrfordonet i händelse av olycka på upp till 120 000 DKK i händelse av dödsfall, upp till 1 000 000 DKK i händelse av invaliditet och upp till 10 000 DKK vid behov av sjukvård. Detta skydd är föremål för villkoren och bestämmelserna i ditt hyreskontrakt samt rådande lagstiftning. Det går att teckna för en ytterligare avgift om 30 DKK per dag.

Vägassistans (RAP)
Vägassistans tillhandahålls av Falck för Alamos räkning. Vägassistans är tillgänglig dygnet runt genom att ringa numret som står i hyresavtalet för uthyrningslandet. Avgiften för tjänsten ligger mellan 1 500–5 000 DKK. Vägassistansskydd kan köpas för att minska avgifterna för punktering, utelåsning, bränsleservice och ersättningsnycklar. Detta skydd är föremål för villkoren och bestämmelserna i ditt hyreskontrakt samt rådande lagstiftning. Det går att teckna för en ytterligare avgift om 25 DKK per dag. Köp av vägassistansskydd är obligatoriskt vid resor utanför Danmark.I hyran ingår inga utrustningprodukter.

Följande utrustningsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Booster Seat(£ 9.35 / rental)
Baby Seat(£ 18.75 / rental)
Child Safety Seat(£ 18.75 / rental)
GPS(£ 12.50 / day)
Toll Pass Device(£ 33.50 / rental)
Winter Tyres(£ 5.00 / day)Hyresavtalet omfattas av följande minimikrav:

Ålderskrav
Alla hyrare och extra förare måste vara minst 19 år. En avgift på 100 DKK per dag exkl. moms för unga förare mellan 19 och 24 år tillkommer. Hyrare mellan 19 och 24 får hyra alla fordonskategorier, förutom Mellanstor Monospace, Fullstor, Premium och Lyx.

Betalningssätt
Ett giltigt kreditkort i hyrarens namn krävs för en deposition som kommer att hållas på kortet. Kreditkorten American Express, MasterCard, Visa och Diners Club mottas för deposition vid hyrestillfället och för betalning vid slutet av uthyrningen. Betalkort och kontanter kan endast användas i slutet av uthyrningen för slutlig betalning. Resecheckar mottas ej vid något tillfälle.

Krav för bilhyrare
Alla hyrare och extra förare måste vara minst 19 år, ha ett giltigt körkort och ett större kreditkort i sitt namn. En avgift för unga förare tillkommer förare mellan 19 och 24 år. Utländska hyrare måste också uppvisa ett giltigt pass. Den huvudsakliga hyraren måste uppvisa ett större kreditkort i sitt eget namn. Ytterligare id-kort eller identitetskontroll kan krävas.Uthyrningen omfattas av följande ytterligare uthyrningsvillkor:

Regler för hyra över landsgränser
Resande över landsgräns anses vara ett fordon som hämtas upp i Danmark, reser över en landsgräns och sedan återlämnas på den ursprungliga upphämtningsplatsen. Resande över landsgränser är tillåtet in i Sverige och Norge när som helst. Resande över landsgränser är tillåtet in i: Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal, San Marino, Spanien, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten med föregående meddelande och godkännande från uthyrningskontoret. Resande över landsgränser till andra länder än de ovanstående är inte tillåtet. Ytterligare information om regler för resande över landsgränser ges vid upphämtningstillfället. En bötesavgift på 20 000 DKK plus kostnader för att transportera tillbaka fordonet till Danmark tillkommer vid otillåten avlämning av hyrfordonet. Tecknande av vägassistansförsäkring är obligatoriskt vid resor ut ur Danmark.

Körsträcka Policy
Mileage- alla fordon inkluderar obegränsad körsträcka .

Bränsle Policy
Du kommer att krävas för att återlämna fordonet med samma mängd bränsle tillhandahålls pre köpt bränslealternativkanske tillgängliga . Vänd vid ankomsten om det behövs

Regler för ytterligare förare
Det tillkommer en extra avgift på 50 DKK per dag exkl. moms för varje behörig extra förare. Alla uthyrningsvillkor gäller för alla extra förare. Extra förare måste vara med vid uthyrningsstationen tillsammans med huvudföraren.Du bär ansvaret för följande extra avgifter och skulder, om dessa uppstår:

Ytterligare hyreskostnader om du gör några ändringar gällande den bokade hyrbilen, uthyrningsperioden eller tillvalsprodukter
• Skador, stöld eller ansvarsförsäkring som inte täcks av en skyddsprodukt
• Alla böter eller straffavgifter som du ådrar dig i samband med att du framför fordonet under hyresperioden, till exempel parkerings- eller fortkörningsböter, plus rimliga administrationsavgifter
• Avgifter vid sen återlämning
• Alla juridiska kostnader i samband med inkassering av avgifter som förfallit till betalning enligt villkoren i hyresavtalet
• En rimlig hämtningsavgift om ett fordon inte lämnas till det ursprungliga uthyrningskontoret
• Kostnader för rengöring av fordonet om du lämnar det i ett smutsigt skick
När du ingår hyresavtalet måste du uppvisa ett giltigt kredit- eller bankkort som säkerhet för eventuella avgifter som uppstår under uthyrningsperioden. Med din underskrift på hyresavtalet förauktoriserar du att Uthyrningsföretaget får debitera kortet för framtida avgifter som du blir skyldig. Uthyrningsföretaget kan dessutom kräva en deposition för framtida skulder. Depositionsbeloppet varierar beroende på i vilket land uthyrningen sker.Du kan bestrida avgifter för skador hos:
DRU.UK9Z@erac.com , 0845 604 2881