Spanien Nyttig Information
Viktiga fakta om biluthyrningenDet här är en sammanfattning av viktiga fakta som du bör känna till när du hyr ett fordon och som kan hjälpa dig att förstå vad som ingår i ditt hyresavtal.

Hyresavtalet ingås när och på den plats som fordonsuthyrningen sker mellan dig och Alamo Rent A Car koncernbolag eller franchisetagare som driver filialen (nedan ”Uthyrningsföretaget”). Du ska alltid läsa hela hyresavtalet innan du signerar det. Du kan granska hyresavtalet i landet där du hyr fordonet när du hämtar ut det.

Såvida du inte köper en extra försäkring eller en skyddsprodukt, eller om en ingår i din bokning enligt ovan, är du i enlighet med hyresavtalet betalningsansvarig gentemot Uthyrningsföretaget för stöld eller annan skada på fordonet under hela uthyrningsperioden. Detta gäller även om olyckan inte var ditt fel. Du är betalningsansvarig för förlorad inkomst om fordonet inte kan hyras ut på grund av att det är skadat eller har blivit stulet, en rimlig administrationsavgift, om fordonet sjunker i värde, samt eventuella avgifter för bogsering, förvaring eller beslagtagning. Såvida inte ansvarsförsäkring ingår i hyran enligt nedan eller köps separat av dig, så är du även ansvarig för personskada eller andra skador på tredje part.

Observera att ditt ansvar för skador förlängs tills fordonet har checkats in av Uthyrningsföretaget. Om du lämnar fordonet efter Uthyrningsföretagets öppettider förblir du ansvarig för skada eller förlust i enlighet med hyresavtalet tills Uthyrningsföretaget öppnar och genomför kontroll av fordonet, om inte annat anges i hyresavtalet.I hyresavtalet ingår följande skyddsprodukter:

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
Kostnadsreducering för vagnskada (DW) erbjuds vid hyrestillfället mot en daglig tilläggsavgift. Om hyraren tecknar DW friskrivs eller sänks hyrarens ansvar för skador på hyrbilen (exempelvis bärgning, lagring, förlust av användning, administrativa avgifter eller värdeminskning) enligt villkoren i hyresavtalet och gällande lagar. Kostnadsreducering för vagnskada (CDW) utgör inte en försäkring. Det är valfritt att teckna DW och krävs inte för att få hyra en bil. Skyddet som erbjuds av DW kan redan täckas av hyrarens befintliga skydd. Enterprise kan inte utvärdera hyrarens befintliga skydd; därför bör hyraren undersöka skyddet som ges genom kreditkortet, bilförsäkringen eller andra skydd som redan kan ge det skydd som erbjuds av DW.

Följande skyddsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Överskott Protection (EP )
Överskott Protection är en valfri täckning som gör att hyresgästen att minska sina överskott ansvar. Priset på EXS varierar beroende på fordonets storlek . . 14.50 Euro per dag för ekonomin kompakt - standard- mellan minska överskottet till 0 euro . . 27.50 Euro per dag för premium -van minska överskottet till 0 euro

Vägassistans (RAP)
Vägassistans Protection gör Företagskunder att avstå från allt ekonomiskt ansvar för följande - däcket ( exklusive fälgen ) och glas reparations- eller ersättningskostnader , utom när en del av en större reparation, ersättnings nycklar kostnader och all återhämtning och samtalsavgifter som införts genom våra valda vägkanten assistans leverantörer som aresult av ett fel som orsakats av hyresgästen fel . Vägassistans skydd befriar inte dig från dessa avgifter om det finns någon strid med hyresavtalet .I hyran ingår inga utrustningprodukter.

Följande utrustningsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Booster Seat(£ 2.42 / day)
Baby Seat(£ 4.83 / day)
Child Safety Seat(£ 4.83 / day)
GPS(£ 4.83 / day)Hyresavtalet omfattas av följande minimikrav:

Ålderskrav
Lägsta åldersgräns
21 år – mcmr, ebmr, edmr, exmr, ccmr, cdar, cdmr, iwmr, iwar, ivar och ivmr
23 år alla andra fordonskategorier
25 år – pdmr, svmr och lvmr.
Högsta åldersgräns alla fordonskategorier – ingen högsta åldersgräns avgift för ålder för förare mellan 21 och 25, en avgift för unga förare tillkommer – 10 EUR per dag, upp till högst 100 EUR per förare och uthyrning.

Betalningssätt
Visa-kreditkort tas emot
American Express-kort tas emot
MasterCard tas emot

Kontanter tas ej emot
Resecheckar tas ej emot
Eurocheckar tas ej emot

Kreditkort –
AX American Express
IK MasterCard
VI Visa/Bankamericard

Deposition –
Ett internationellt giltigt kreditkort krävs alltid för depositionen, vilken kommer att hållas på kreditkortet till bilen har återlämnats.

Krav för bilhyrare
Hyrare med förarbevis som inte har latinska bokstäver eller med förarbevis från icke-EU-länder måste ha ett internationellt förarbevis från sitt hemland.
Alla förare måste ha innehaft förarbeviset i minst två år. Alla förare måste i regel visa upp förarbevis och pass. Ett id-kort kan användas som det är skrivet med latinska bokstäver och kan endast användas för EU-länder.
Spansk lag uppger nu att alla hyrbilar måste ha en kopia av hyresavtalet med giltiga hyresdatum. Om polisen eller civilgardet kräver det måste hyraren uppvisa ett giltigt hyresavtal. Om detta inte
uppvisar giltiga hyresdatum kommer hyraren att bötfällas med 1 001 EUR. Eventuell förlängning av hyresperioden måste ordnas vid någon av våra hyreskontor med kunden närvarande. Det
kan inte ordnas via telefon, e-post eller liknande. Även om bilen är registrerad i Enterprises Atesa-register måste ett bevis på hyresförlängningen finnas i bilen, annars kommer böter att utfärdas. Dessa böter kan inte avskrivas genom att visa upp dokumenten efter att böterna har utfärdats.Uthyrningen omfattas av följande ytterligare uthyrningsvillkor:

Regler för hyra över landsgränser
Bilar får köras in i följande länder –
Andorra, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Luxemburg, Italien, Monaco, Nederländerna, Portugal, Schweiz.
Vid uthyrning och korsande av gränser utanför Spanien krävs försäkring, förutom för Portugal och Andorra.

Uthyrning 1–10 dagar – 40 EUR exkl. moms
Uthyrning 11–27 dagar – 65 EUR exkl. moms
Uthyrning 28–99 dagar – 95 EUR exkl. moms

Bilarna får inte köras in i andra länder än de som anges på listan.
Kunden måste meddela att bilen ska köras ut ur Spanien vid hyrestillfället.

Körsträcka Policy
Mileage- alla fordon inkluderar obegränsad körsträcka .

Bränsle Policy
Du kommer att krävas för att återlämna fordonet med samma mängd bränsle tillhandahålls pre köpt bränslealternativkanske tillgängliga . Vänd vid ankomsten om det behövs

Regler för ytterligare förare
Uthyrningsvillkor gäller för alla ytterligare förare.
Se ålderskrav för begränsningar inom olika fordonskategorier.

Avgift för ytterligare förare –
Avgift för ytterligare förare – 6 EUR per förare per dag
exkl. moms. Högsta avgift – 54 EUR exkl. moms.Du bär ansvaret för följande extra avgifter och skulder, om dessa uppstår:

Ytterligare hyreskostnader om du gör några ändringar gällande den bokade hyrbilen, uthyrningsperioden eller tillvalsprodukter
• Skador, stöld eller ansvarsförsäkring som inte täcks av en skyddsprodukt
• Alla böter eller straffavgifter som du ådrar dig i samband med att du framför fordonet under hyresperioden, till exempel parkerings- eller fortkörningsböter, plus rimliga administrationsavgifter
• Avgifter vid sen återlämning
• Alla juridiska kostnader i samband med inkassering av avgifter som förfallit till betalning enligt villkoren i hyresavtalet
• En rimlig hämtningsavgift om ett fordon inte lämnas till det ursprungliga uthyrningskontoret
• Kostnader för rengöring av fordonet om du lämnar det i ett smutsigt skick
När du ingår hyresavtalet måste du uppvisa ett giltigt kredit- eller bankkort som säkerhet för eventuella avgifter som uppstår under uthyrningsperioden. Med din underskrift på hyresavtalet förauktoriserar du att Uthyrningsföretaget får debitera kortet för framtida avgifter som du blir skyldig. Uthyrningsföretaget kan dessutom kräva en deposition för framtida skulder. Depositionsbeloppet varierar beroende på i vilket land uthyrningen sker.Du kan bestrida avgifter för skador hos:
DRU.UK9Z@erac.com , 0845 604 2881