Spanien Nyttig InformationAvbokningsavgifter

Vi tar inte ut någon avgift för bokningar som avbeställs 7 dagar eller mer före hämtningstidpunkten. Om du avbeställer din bokning efter denna tid gäller följande avgifter:
Om du avbeställer bokningen mindre än 7 dagar före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 280 SEK, beroende på vilket som är lägst.
Om du avbeställer bokningen mindre än 24 timmar före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst.

Avgifterna ovan gäller för samtliga länder med untantag för Storbritannien där följande avgifter gäller:
Om du avbokar bokningen mindre än 7 dagar före upphämtningstiden debiteras du antingen hela beloppet för bokningen eller max 488 SEK om bokningskostnaden är högre än 488 SEK.
Om du avbokar bokningen mindre än 24 timmar före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen.

Vid en avbokning sker återbetalning till ditt kreditkort, minus avgiften ovan.

Underlåtelse att komma

Om du underlåter att hämta bilen det angivna hämtningsdatumet förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för denna underlåtelse, antingen kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst. Om du underlåter att komma sker återbetalning till ditt kreditkort, minus underlåtelseavgiften.

Ej använda hyrdagar

Lägg märke till att eventuella hyrdagar som inte används för förbetalda bokningar ej återbetalas.

Ovan nämnda avgifter gäller för alla länder förutom Storbritannien dä följande avgifter gäller:

Om du inte hämtar upp din bil vid den utsatta upphämtningstiden reserverar vi oss rätten ta ut en avgift för den icke utnyttjade hyrtiden.DW – Damage Waiver
Kostnadsreducering för vagnskada (DW) erbjuds vid hyrestillfället mot en daglig tilläggsavgift. Om hyraren tecknar DW friskrivs eller sänks hyrarens ansvar för skador på hyrbilen (exempelvis bärgning, lagring, förlust av användning, administrativa avgifter eller värdeminskning) enligt villkoren i hyresavtalet och gällande lagar. Kostnadsreducering för vagnskada (CDW) utgör inte en försäkring. Det är valfritt att teckna DW och krävs inte för att få hyra en bil. Skyddet som erbjuds av DW kan redan täckas av hyrarens befintliga skydd. Enterprise kan inte utvärdera hyrarens befintliga skydd; därför bör hyraren undersöka skyddet som ges genom kreditkortet, bilförsäkringen eller andra skydd som redan kan ge det skydd som erbjuds av DW.

Theft Protection
Stöldskydd begränsar hyrarens betalningsansvar för skador på hyrbilen. Om villkoren i Enterprises hyresavtal har följts kommer hyraren endast att behöva betala gällande självrisk.Regler för ytterligare förare
Uthyrningsvillkor gäller för alla ytterligare förare.
Se ålderskrav för begränsningar inom olika fordonskategorier.

Avgift för ytterligare förare –
Avgift för ytterligare förare – 6 EUR per förare per dag
exkl. moms. Högsta avgift – 54 EUR exkl. moms.

Ålderskrav
Lägsta åldersgräns
21 år – mcmr, ebmr, edmr, exmr, ccmr, cdar, cdmr, iwmr, iwar, ivar och ivmr
23 år alla andra fordonskategorier
25 år – pdmr, svmr och lvmr.
Högsta åldersgräns alla fordonskategorier – ingen högsta åldersgräns avgift för ålder för förare mellan 21 och 25, en avgift för unga förare tillkommer – 10 EUR per dag, upp till högst 100 EUR per förare och uthyrning.

Krav för förarbevis
Hyrare med förarbevis som inte har latinska bokstäver eller med förarbevis från icke-EU-länder måste ha ett internationellt förarbevis från sitt hemland.
Alla förare måste ha innehaft förarbeviset i minst två år. Alla förare måste i regel visa upp förarbevis och pass. Ett id-kort kan användas som det är skrivet med latinska bokstäver och kan endast användas för EU-länder.
Spansk lag uppger nu att alla hyrbilar måste ha en kopia av hyresavtalet med giltiga hyresdatum. Om polisen eller civilgardet kräver det måste hyraren uppvisa ett giltigt hyresavtal. Om detta inte
uppvisar giltiga hyresdatum kommer hyraren att bötfällas med 1 001 EUR. Eventuell förlängning av hyresperioden måste ordnas vid någon av våra hyreskontor med kunden närvarande. Det
kan inte ordnas via telefon, e-post eller liknande. Även om bilen är registrerad i Enterprises Atesa-register måste ett bevis på hyresförlängningen finnas i bilen, annars kommer böter att utfärdas. Dessa böter kan inte avskrivas genom att visa upp dokumenten efter att böterna har utfärdats.

Regler för korsande av landsgränser
Bilar får köras in i följande länder –
Andorra, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Luxemburg, Italien, Monaco, Nederländerna, Portugal, Schweiz.
Vid uthyrning och korsande av gränser utanför Spanien krävs försäkring, förutom för Portugal och Andorra.

Uthyrning 1–10 dagar – 40 EUR exkl. moms
Uthyrning 11–27 dagar – 65 EUR exkl. moms
Uthyrning 28–99 dagar – 95 EUR exkl. moms

Bilarna får inte köras in i andra länder än de som anges på listan.
Kunden måste meddela att bilen ska köras ut ur Spanien vid hyrestillfället.


Visa-kreditkort tas emot
American Express-kort tas emot
MasterCard tas emot

Kontanter tas ej emot
Resecheckar tas ej emot
Eurocheckar tas ej emot

Kreditkort –
AX American Express
IK MasterCard
VI Visa/Bankamericard

Deposition –
Ett internationellt giltigt kreditkort krävs alltid för depositionen, vilken kommer att hållas på kreditkortet till bilen har återlämnats.