Kroatien Nyttig Information
Viktiga fakta om biluthyrningenDet här är en sammanfattning av viktiga fakta som du bör känna till när du hyr ett fordon och som kan hjälpa dig att förstå vad som ingår i ditt hyresavtal.

Hyresavtalet ingås när och på den plats som fordonsuthyrningen sker mellan dig och Alamo Rent A Car koncernbolag eller franchisetagare som driver filialen (nedan ”Uthyrningsföretaget”). Du ska alltid läsa hela hyresavtalet innan du signerar det. Du kan granska hyresavtalet i landet där du hyr fordonet när du hämtar ut det.

Såvida du inte köper en extra försäkring eller en skyddsprodukt, eller om en ingår i din bokning enligt ovan, är du i enlighet med hyresavtalet betalningsansvarig gentemot Uthyrningsföretaget för stöld eller annan skada på fordonet under hela uthyrningsperioden. Detta gäller även om olyckan inte var ditt fel. Du är betalningsansvarig för förlorad inkomst om fordonet inte kan hyras ut på grund av att det är skadat eller har blivit stulet, en rimlig administrationsavgift, om fordonet sjunker i värde, samt eventuella avgifter för bogsering, förvaring eller beslagtagning. Såvida inte ansvarsförsäkring ingår i hyran enligt nedan eller köps separat av dig, så är du även ansvarig för personskada eller andra skador på tredje part.

Observera att ditt ansvar för skador förlängs tills fordonet har checkats in av Uthyrningsföretaget. Om du lämnar fordonet efter Uthyrningsföretagets öppettider förblir du ansvarig för skada eller förlust i enlighet med hyresavtalet tills Uthyrningsföretaget öppnar och genomför kontroll av fordonet, om inte annat anges i hyresavtalet.I hyresavtalet ingår följande skyddsprodukter:

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
Eliminerar självrisken i händelse av skada eller brand. Per bilkategori: för Mini MDMR, Economy EDMR, EXMR – 600 EUR, för Compact CDMR, Compact Special CXMR – 800 EUR, för Compact Wagon och Compact automat CWMR, CDAR, CWAR –1 000 EUR, för Compact Convertible CTMR, Intermediate IDMR – 1 200 EUR, för Intermediate Special IXMR, Standard SDMR, SDAR, SVMR, SVAR – 1 800 EUR, för Luxury LDAR – 3 000 EUR, för Fullsize Van FVMR – 2000 EUR och för Luxury Van LVAR – 3 000 EUR. CDW täcker inte skador på bilens underrede, interiör, vindrutor, speglar och däck. Ersättning utgår under förutsättning att skadan inte har orsakats till följd av överträdelse av vägtrafikförordningen. Skadeanmälan ska alltid bifogas så att försäkringsskyddet gäller. Vid bilolycka måste polisrapport uppvisas. Utan polisrapport åtar sig kunden fullt betalningsansvar.

Stöldskydd (TP)
x

Följande skyddsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada (SCDW)
Eliminerar självrisken för CDW. Kostnad per dag och bilkategori: för Mini MDMR, Economy EDMR, EXMR – 8 EUR, för Compact CDMR, CXMR – 10 EUR, för Compact Wagon och Compact automat CWMR, CDAR, CWAR – 12 EUR, för Compact Convertible CTMR, Intermediate IDMR – 15 EUR, för Intermediate Special IXMR, Standard SDMR, SDAR, SVMR, SVAR – 18 EUR, för Luxury LDAR – 25 EUR, för Fullsize Van FVMR – 20 EUR och för Luxury Van LVAR – 25 EUR. SCDW/TP täcker inte skador på bilens underrede, interiör, vindrutor, speglar och däck. Ersättning utgår under förutsättning att skadan inte har orsakats till följd av överträdelse av vägtrafikförordningen. Skadeanmälan ska alltid bifogas så att försäkringsskyddet gäller. Skadeanmälan ska alltid bifogas så att försäkringsskyddet gäller. Polisrapport måste uppvisas.

Personskadeförsäkring PAI
Täcker kostnader för skada på förare och passagerare (baserat på tillåtet antal passagerare). Vid dödsfall eller total permanent invaliditet på grund av olyckan. Kostnaden för PAI är 4 EUR per dag plus moms. Täckningen varierar i olika länder och kan även variera beroende på om olyckan inbegriper vuxna eller barn. Partiell invaliditet kan resultera i lägre ersättning. Vid invaliditet under en viss procentuell gräns utgår ingen ersättning alls.

Vägassistans (RAP)
Vägassistans tillhandahålls dygnet runt utan kostnad. Vägassistansleverantör är SASA (tel: +385 953366000)I hyran ingår inga utrustningprodukter.

Följande utrustningsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Booster Seat(£ 9.00 / day)
Baby Seat(£ 9.00 / day)
Child Safety Seat(£ 9.00 / day)
GPS:(£ 10.80 / day)
Ski Racks(£ 10.80 / day)
Snow Chains(£ 9.00 / day)
Winter Tyres(£ 9.00 / day)Hyresavtalet omfattas av följande minimikrav:

Ålderskrav
Minimiålder är 18 år för alla bilkategorier.
Maxålder är 70 år för alla bilkategorier.
För förare i åldern 18–20 debiteras en avgift på 3 EUR per dag för alla bilkategorier.

Betalningssätt
Tillåtna betalningssätt: Tillåtna kreditkort är American Express, Diners, Mastercard och Visa.

Deposition: För betalning av hyresavgiften krävs ett kreditkort (Visa, Mastercard, Diners eller American Express).

Deposition per bilkategori: för Mini MDMR, Economy EDMR, Economy Special EXMR – 600 EUR, för Compact CDMR, Compact Special CXMR – 800 EUR, för Compact Wagon och Compact automat CWMR, CDAR, CWAR – 1 000 EUR, för Compact Convertible CTMR, Intermediate IDMR – 1 200 EUR, för Intermediate Special IXMR, Standard SDMR, SDAR, Standard Van SVMR, SVAR – 1 800 EUR, för Luxury LDAR – 3 000 EUR, för Fullsize Van FVMR – 2 000 EUR och för Luxury Van LVAR – 3 000 EUR.

Kontant erlagd deposition godtas inte. Personligt kreditkort, inte Cash Card Maestro (till exempel Electron) och betalkort kan inte användas som garanti, men kan användas för betalning av hyrbilen.

Krav för bilhyrare
Giltigt internationellt körkort eller EU-körkort för minst 12 månader, id-kort eller pass är ett krav.Uthyrningen omfattas av följande ytterligare uthyrningsvillkor:

Regler för hyra över landsgränser
Hyra över landsgränser är tillåten inom Europa. För Montenegro, Bosnien och Hercegovina, Albanien, Serbien, Makedonien och Kosovo debiteras en avgift för resa över landsgränser på 50 EUR inklusive moms. Föregående skriftligt tillstånd krävs. Försäkringsavgift tillkommer. Garantin motsvarar värdet på hyrbilen. Denna typ av hyrbil ska beställas hos uthyrningsföretaget minst sju arbetsdagar före upphämtningsdatumet. Kontakta bokningsavdelningen på tel. +385 20437575 för mer information. Utfärdande av Green Card: Utfärdande av Green Card tar minst sju arbetsdagar. Kostnaden är 50 EUR per hyrestillfälle. Kortet omfattar hyrbil plus grundförsäkring (TPI), förutsatt att det används inom det land för vilket det har utfärdats. Vägassistans eller ersättningsbil vid resa i utlandet är tillgängligt.

Körsträcka Policy
Mileage- alla fordon inkluderar obegränsad körsträcka .

Bränsle Policy
Du kommer att krävas för att återlämna fordonet med samma mängd bränsle tillhandahålls pre köpt bränslealternativkanske tillgängliga . Vänd vid ankomsten om det behövs

Regler för ytterligare förare
20 EUR per hyrestillfälle för alla bilkategorier. Alla uthyrningsvillkor gäller.Du bär ansvaret för följande extra avgifter och skulder, om dessa uppstår:

Ytterligare hyreskostnader om du gör några ändringar gällande den bokade hyrbilen, uthyrningsperioden eller tillvalsprodukter
• Skador, stöld eller ansvarsförsäkring som inte täcks av en skyddsprodukt
• Alla böter eller straffavgifter som du ådrar dig i samband med att du framför fordonet under hyresperioden, till exempel parkerings- eller fortkörningsböter, plus rimliga administrationsavgifter
• Avgifter vid sen återlämning
• Alla juridiska kostnader i samband med inkassering av avgifter som förfallit till betalning enligt villkoren i hyresavtalet
• En rimlig hämtningsavgift om ett fordon inte lämnas till det ursprungliga uthyrningskontoret
• Kostnader för rengöring av fordonet om du lämnar det i ett smutsigt skick
När du ingår hyresavtalet måste du uppvisa ett giltigt kredit- eller bankkort som säkerhet för eventuella avgifter som uppstår under uthyrningsperioden. Med din underskrift på hyresavtalet förauktoriserar du att Uthyrningsföretaget får debitera kortet för framtida avgifter som du blir skyldig. Uthyrningsföretaget kan dessutom kräva en deposition för framtida skulder. Depositionsbeloppet varierar beroende på i vilket land uthyrningen sker.Du kan bestrida avgifter för skador hos:
DRU.UK9Z@erac.com , 0845 604 2881