Nyttig InformationAvbokning och avbokningsavgifter

Du har inte någon ångerrätt för bokningen enligt EU-rätt, däremot kan du avboka din bokning när som helst oavsett anledning genom att följa instruktionerna på vår hemsida. Du kommer att erhålla full återbetalning av det totala beloppet för bokningen om du avbokar din bokning 3 dagar eller tidigare innan din specificerade upphämtningstid.
• Om du avbokar din bokning mindre än 7 dagar men mer än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 280 SEK, beroende på vilket som är lägst.
• Om du avbokar din bokning mindre än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstid före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst.
Den återbetalning som du är berättigad till kommer att göras till det kredit eller debetkort som du använde när du gjorde bokningen.

Enterprise förbehåller sig rätten att närsomhelst, om det finns skälig anledning, genom meddelande avboka din bokning, inkluderat men inte begränsat till: force majeure som påverkar tillgången till fordon; grovt avtalsbrott från din sida, inkluderande att inte betala förfallna belopp för uthyrning, trakasserier eller annan kränkande behandling av Enterprises anställda, kunder, koncernbolag, licenstagare och franchisetagare; eller bedrägligt beteende från din sida. Om sådan avbokning görs kommer vi att återbetala bokningsavgiften.

Uteblivna, sena och tidiga ankomster

För bokningar som inte är till/från en flygplats – Ditt fordon kommer att finnas tillgängligt för dig i två timmar efter din specificerade upphämtningstid. Därefter kan vi inte garantera att ett fordon kommer att vara tillgängligt när du anländer.
För bokningar till/från en flygplats – Om du har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig tills planet har landat och tömts. Om en flygförsening resulterar i att du landar efter uthyrningsfirmans stängningstid kommer en anställd att vänta tills planet har landat och tömts. Om förseningen överstiger 1 timme efter uthyrningsfirmans stängningstid kan en övertidsavgift tillkomma. Om du inte har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig till det som inträffar tidigast av två timmar efter din specificerade upphämtningstid eller tills uthyrningsfirmans stängningstid.

Om du anländer till uthyrningsfirman 1 dag eller tidigare innan datumet angivet för bokningen, har vi kanske inte ditt valda fordon tillgängligt. Uthyrningsfirman kommer att hantera din bokning beroende på tillgång till det valda fordonet.

Om du inte hämtar bilen på angiven upphämtningstid eller om fordonet inte var tillgängligt på grund av din sena ankomst enligt förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för denna underlåtelse, antingen kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst. Om du underlåter att komma sker återbetalning till ditt kreditkort, minus underlåtelseavgiften.

Ej använda hyrdagar

Lägg märke till att eventuella hyrdagar som inte används för förbetalda bokningar ej återbetalas.

Ovan nämnda avgifter gäller för alla länder förutom Storbritannien dä följande avgifter gäller:

Om du inte hämtar upp din bil vid den utsatta upphämtningstiden reserverar vi oss rätten ta ut en avgift för den icke utnyttjade hyrtiden.

Vagnskadeförsäkring
Eliminerar självrisken i händelse av skada eller brand. Per bilkategori: för Mini MDMR, Economy EDMR, EXMR – 600 EUR, för Compact CDMR, Compact Special CXMR – 800 EUR, för Compact Wagon och Compact automat CWMR, CDAR, CWAR –1 000 EUR, för Compact Convertible CTMR, Intermediate IDMR – 1 200 EUR, för Intermediate Special IXMR, Standard SDMR, SDAR, SVMR, SVAR – 1 800 EUR, för Luxury LDAR – 3 000 EUR, för Fullsize Van FVMR – 2000 EUR och för Luxury Van LVAR – 3 000 EUR. CDW täcker inte skador på bilens underrede, interiör, vindrutor, speglar och däck. Ersättning utgår under förutsättning att skadan inte har orsakats till följd av överträdelse av vägtrafikförordningen. Skadeanmälan ska alltid bifogas så att försäkringsskyddet gäller. Vid bilolycka måste polisrapport uppvisas. Utan polisrapport åtar sig kunden fullt betalningsansvar.

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada och stöldskydd
Eliminerar självrisken för CDW. Kostnad per dag och bilkategori: för Mini MDMR, Economy EDMR, EXMR – 8 EUR, för Compact CDMR, CXMR – 10 EUR, för Compact Wagon och Compact automat CWMR, CDAR, CWAR – 12 EUR, för Compact Convertible CTMR, Intermediate IDMR – 15 EUR, för Intermediate Special IXMR, Standard SDMR, SDAR, SVMR, SVAR – 18 EUR, för Luxury LDAR – 25 EUR, för Fullsize Van FVMR – 20 EUR och för Luxury Van LVAR – 25 EUR. SCDW/TP täcker inte skador på bilens underrede, interiör, vindrutor, speglar och däck. Ersättning utgår under förutsättning att skadan inte har orsakats till följd av överträdelse av vägtrafikförordningen. Skadeanmälan ska alltid bifogas så att försäkringsskyddet gäller. Skadeanmälan ska alltid bifogas så att försäkringsskyddet gäller. Polisrapport måste uppvisas.

Personskadeförsäkring
Täcker kostnader för skada på förare och passagerare (baserat på tillåtet antal passagerare). Vid dödsfall eller total permanent invaliditet på grund av olyckan. Kostnaden för PAI är 4 EUR per dag plus moms. Täckningen varierar i olika länder och kan även variera beroende på om olyckan inbegriper vuxna eller barn. Partiell invaliditet kan resultera i lägre ersättning. Vid invaliditet under en viss procentuell gräns utgår ingen ersättning alls.

Kostnadsreducering vid stöldskydd
Eliminerar självrisken vid bilstöld. Per bilkategori: för Mini MDMR, Economy EDMR, Economy Special EXMR – 600 EUR, för Compact
CDMR, Compact Special CXMR – 800 EUR, för Compact Wagon och Compact automat CWMR, CDAR, CWAR – 1 000 EUR, för Compact Convertible CTMR, Intermediate IDMR – 1 200 EUR, för Intermediate Special IXMR, Standard SDMR, SDAR, Standard Van SVMR, SVAR – 1 800 EUR, för Luxury LDAR –3 000 EUR, för Fullsize Van FVMR – 2 000 EUR och för Luxury Van LVAR – 3 000 EUR.

Vägassistans
Vägassistans tillhandahålls dygnet runt utan kostnad. Vägassistansleverantör är SASA (tel: +385 953366000)Ytterligare förare
20 EUR per hyrestillfälle för alla bilkategorier. Alla uthyrningsvillkor gäller.

Ålderskrav
Minimiålder är 18 år för alla bilkategorier.
Maxålder är 70 år för alla bilkategorier.
För förare i åldern 18–20 debiteras en avgift på 3 EUR per dag för alla bilkategorier.

Betalningssätt
Tillåtna betalningssätt: Tillåtna kreditkort är American Express, Diners, Mastercard och Visa.

Deposition: För betalning av hyresavgiften krävs ett kreditkort (Visa, Mastercard, Diners eller American Express).

Deposition per bilkategori: för Mini MDMR, Economy EDMR, Economy Special EXMR – 600 EUR, för Compact CDMR, Compact Special CXMR – 800 EUR, för Compact Wagon och Compact automat CWMR, CDAR, CWAR – 1 000 EUR, för Compact Convertible CTMR, Intermediate IDMR – 1 200 EUR, för Intermediate Special IXMR, Standard SDMR, SDAR, Standard Van SVMR, SVAR – 1 800 EUR, för Luxury LDAR – 3 000 EUR, för Fullsize Van FVMR – 2 000 EUR och för Luxury Van LVAR – 3 000 EUR.

Kontant erlagd deposition godtas inte. Personligt kreditkort, inte Cash Card Maestro (till exempel Electron) och betalkort kan inte användas som garanti, men kan användas för betalning av hyrbilen.

Krav på hyrestagare
Giltigt internationellt körkort eller EU-körkort för minst 12 månader, id-kort eller pass är ett krav.

Regler för hyra över landsgränser
Hyra över landsgränser är tillåten inom Europa. För Montenegro, Bosnien och Hercegovina, Albanien, Serbien, Makedonien och Kosovo debiteras en avgift för resa över landsgränser på 50 EUR inklusive moms. Föregående skriftligt tillstånd krävs. Försäkringsavgift tillkommer. Garantin motsvarar värdet på hyrbilen. Denna typ av hyrbil ska beställas hos uthyrningsföretaget minst sju arbetsdagar före upphämtningsdatumet. Kontakta bokningsavdelningen på tel. +385 20437575 för mer information. Utfärdande av Green Card: Utfärdande av Green Card tar minst sju arbetsdagar. Kostnaden är 50 EUR per hyrestillfälle. Kortet omfattar hyrbil plus grundförsäkring (TPI), förutsatt att det används inom det land för vilket det har utfärdats. Vägassistans eller ersättningsbil vid resa i utlandet är tillgängligt.

Envägshyra
Envägshyra är tillgänglig för alla bilkategorier mellan alla uthyrningskontor i Kroatien. Avgiften är 50 EUR per hyrestillfälle. Envägshyra utanför Kroatien är inte tillgänglig.