Israel Nyttig Information
Viktiga fakta om biluthyrningenDet här är en sammanfattning av viktiga fakta som du bör känna till när du hyr ett fordon och som kan hjälpa dig att förstå vad som ingår i ditt hyresavtal.

Hyresavtalet ingås när och på den plats som fordonsuthyrningen sker mellan dig och Alamo Rent A Car koncernbolag eller franchisetagare som driver filialen (nedan ”Uthyrningsföretaget”). Du ska alltid läsa hela hyresavtalet innan du signerar det. Du kan granska hyresavtalet i landet där du hyr fordonet när du hämtar ut det.

Såvida du inte köper en extra försäkring eller en skyddsprodukt, eller om en ingår i din bokning enligt ovan, är du i enlighet med hyresavtalet betalningsansvarig gentemot Uthyrningsföretaget för stöld eller annan skada på fordonet under hela uthyrningsperioden. Detta gäller även om olyckan inte var ditt fel. Du är betalningsansvarig för förlorad inkomst om fordonet inte kan hyras ut på grund av att det är skadat eller har blivit stulet, en rimlig administrationsavgift, om fordonet sjunker i värde, samt eventuella avgifter för bogsering, förvaring eller beslagtagning. Såvida inte ansvarsförsäkring ingår i hyran enligt nedan eller köps separat av dig, så är du även ansvarig för personskada eller andra skador på tredje part.

Observera att ditt ansvar för skador förlängs tills fordonet har checkats in av Uthyrningsföretaget. Om du lämnar fordonet efter Uthyrningsföretagets öppettider förblir du ansvarig för skada eller förlust i enlighet med hyresavtalet tills Uthyrningsföretaget öppnar och genomför kontroll av fordonet, om inte annat anges i hyresavtalet.I hyresavtalet ingår följande skyddsprodukter:

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
CDWTP - Kostnadsreducering för vagnskada och stöldskydd ger ett omfattande skydd mot skador på tredje parts egendom, stöld av fordonet eller skada på eller total förlust av fordonet på grund av olycka, oavsett om den orsakats av hyrare eller tredje part. I skyddet ingår inte skada på fordonets underrede eller däck för vilka hyraren är helt ansvarig. Skyddet gäller inte utanför gränsen för Israel, Tabah eller den Palestinska myndigheten. Förlust av personliga tillhörigheter omfattas inte. Det kan finnas undantag, mer information kan erhållas på Alamos hyrställe. Skyddets kostnad varierar beroende på bilgruppen.

Stöldskydd (TP)
x

Följande skyddsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Överskott Protection (EP)
EP - Självriskskydd - Avlägsnar självrisken från CDWTP - erbjuder fullt skydd förutom för skada på fordonets underrede eller däck för vilka hyraren bär hela ansvaret. Skyddet gäller inte utanför gränsen för Israel, Tabah eller den Palestinska myndighetens territorier. Förlust av personliga tillhörigheter omfattas inte. Det kan finnas undantag, mer information kan erhållas på Alamos hyrställe. Skyddets kostnad varierar beroende på bilgruppen.

Vägassistans (RAP)
Vägassistansskydd - Eldan-Alamo erbjuder vägassistans på alla sina stationer i Israel. Vid haveri är denna tjänst kostnadsfri. Vägassistans erbjuder också tjänster vid punktering, utelåsning, bränsleleverans och nyckelersättning – kostnaderna kan variera efter incident. Vägassistans gäller inte om, vid tiden för incidenten som krävde vägassistans, hyraren eller en annan behörig förare bröt mot hyresavtalet som givits hyraren på Eldan-Enterprise, med alla förbjudna handlingar och överträdelser som beskrivs däri. I sådana fall kommer vägassistans att finnas tillgängligt, men standardavgifter kan tillkomma. Eldan-Enterprises uthyrningskontor tillhandahåller inte direkt vägassistans till kunden. Den här vägassistansen tillhandahålls av Eldan för Enterprises räkning. Den här tjänsten finns tillgänglig dygnet runt varje dag i veckan genom att ringa 03 977 34 00 eller asterisk 3003.I hyran ingår inga utrustningprodukter.

Följande utrustningsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Booster Seat(£ 3.30 / day)
Child Safety Seat(£ 3.30 / day)
GPS(£ 14.52 / day)Hyresavtalet omfattas av följande minimikrav:

Ålderskrav
Alla hyrare måste vara minst 25 år och kunna uppvisa ett giltigt körkort som har innehafts i minst 2 år, ett större kreditkort i sitt eget namn samt ett giltigt pass. Hyrare mellan 21 och 24 år får endast hyra inom fordonskategorierna Mini, Ekonomi, Kompakt, Mellanstor och Standard. Det tillkommer en avgift för unga förare på 17 USD per dag, 62 NIS. Dessutom kommer självrisker för alla relevanta försäkringar att dubbleras för förare mellan 21 och 24 år Avgift för ung förare läggs inte till i totalpriset vid hyrestillfället.

Betalningssätt
Godkända betalningsformer – Kreditkorten American Express, Diners Club, MasterCard och Visa. Depositioner – För att hyra krävs ett kreditkort, American Express, Diners Club, MasterCard eller Visa, och en deposition kommer att hållas som uppgår till det beräknade hyrespriset plus en säkerhetsdeposition, som beror på fordonskategori och som kommer att hållas på kreditkortet vid hyrestillfället. Lägsta tillgodohavande på kortet är 700 USD. Betalkort och kontanter – betalkort godkänns inte. Kontanter mottas inte för deposition, men kan användas för att betala vid återlämnandet av fordonet.

Krav för bilhyrare
Alla förare måste vara minst 25 år för att kunna hyra inom alla fordonskategorier. Hyrare mellan 21 och 24 år får endast hyra inom fordonskategorierna Ekonomi, Kompakt, Mellanstor och Standard. Det tillkommer en avgift för unga förare som varierar enligt fordonskategori. Den ytterligare avgiften läggs på i hyrdisken. Alla förare ska uppvisa körkort med foto, som är skrivet på engelska och som innehafts i minst 2 år. Om körkortet inte är skrivet på engelska måste hyraren uppvisa ett internationellt körkort. Alla förare måste uppvisa ett giltigt pass. Alla förare måste uppvisa ett större kreditkort i sitt eget namn vid hyrestillfället. Kostnadsreducering för vagnskada (LDW1) är obligatoriskt och måste tecknas vid hyrdisken eller i förväg. Avgiften för kostnadsreducering för vagnskada (LDW) beror på fordonskategori. Den ytterligare avgiften läggs på vid hyrdisken. Det tillkommer en obligatorisk flygplatsavgift på 28 USD per uthyrning vid alla uthyrningskontor på flygplatser. Israeliska medborgare, israeliska passinnehavare samt visuminnehavare som inte är turister ska betala 18 % skatt.Uthyrningen omfattas av följande ytterligare uthyrningsvillkor:

Regler för hyra över landsgränser
Regler för resande över landsgränser – Hyresfordonen får inte köras bortom Israels landsgränser eller autonomins områden, vilka definieras i det underskrivna avtalet mellan Israel och palestinska myndigheten. Ytterligare information ges vid hyrestillfället.

Körsträcka Policy
Mileage- alla fordon inkluderar obegränsad körsträcka .

Bränsle Policy
Du kommer att krävas för att återlämna fordonet med samma mängd bränsle tillhandahålls pre köpt bränslealternativkanske tillgängliga . Vänd vid ankomsten om det behövs

Regler för ytterligare förare
Alla förare måste uppfylla våra lägsta ålderskrav och kunna uppvisa ett giltigt körkort med foto, skrivet på engelska, och om det inte är det måste ett internationellt körkort samt giltigt pass visas upp. Alla regler som gäller hyraren kommer gäller också för den extra föraren. Avgift för extra förare – 2 USD per dag upp till 50 USD per uthyrning. Om extra förare inte har turistvisum tillkommer en momsavgift på 18 % på hyran.Du bär ansvaret för följande extra avgifter och skulder, om dessa uppstår:

Ytterligare hyreskostnader om du gör några ändringar gällande den bokade hyrbilen, uthyrningsperioden eller tillvalsprodukter
• Skador, stöld eller ansvarsförsäkring som inte täcks av en skyddsprodukt
• Alla böter eller straffavgifter som du ådrar dig i samband med att du framför fordonet under hyresperioden, till exempel parkerings- eller fortkörningsböter, plus rimliga administrationsavgifter
• Avgifter vid sen återlämning
• Alla juridiska kostnader i samband med inkassering av avgifter som förfallit till betalning enligt villkoren i hyresavtalet
• En rimlig hämtningsavgift om ett fordon inte lämnas till det ursprungliga uthyrningskontoret
• Kostnader för rengöring av fordonet om du lämnar det i ett smutsigt skick
När du ingår hyresavtalet måste du uppvisa ett giltigt kredit- eller bankkort som säkerhet för eventuella avgifter som uppstår under uthyrningsperioden. Med din underskrift på hyresavtalet förauktoriserar du att Uthyrningsföretaget får debitera kortet för framtida avgifter som du blir skyldig. Uthyrningsföretaget kan dessutom kräva en deposition för framtida skulder. Depositionsbeloppet varierar beroende på i vilket land uthyrningen sker.Du kan bestrida avgifter för skador hos:
DRU.UK9Z@erac.com , 0845 604 2881