Israel Nyttig InformationAvbokningsavgifter

Vi tar inte ut någon avgift för bokningar som avbeställs 7 dagar eller mer före hämtningstidpunkten. Om du avbeställer din bokning efter denna tid gäller följande avgifter:
Om du avbeställer bokningen mindre än 7 dagar före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 280 SEK, beroende på vilket som är lägst.
Om du avbeställer bokningen mindre än 24 timmar före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst.

Avgifterna ovan gäller för samtliga länder med untantag för Storbritannien där följande avgifter gäller:
Om du avbokar bokningen mindre än 7 dagar före upphämtningstiden debiteras du antingen hela beloppet för bokningen eller max 488 SEK om bokningskostnaden är högre än 488 SEK.
Om du avbokar bokningen mindre än 24 timmar före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen.

Vid en avbokning sker återbetalning till ditt kreditkort, minus avgiften ovan.

Underlåtelse att komma

Om du underlåter att hämta bilen det angivna hämtningsdatumet förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för denna underlåtelse, antingen kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst. Om du underlåter att komma sker återbetalning till ditt kreditkort, minus underlåtelseavgiften.

Ej använda hyrdagar

Lägg märke till att eventuella hyrdagar som inte används för förbetalda bokningar ej återbetalas.

Ovan nämnda avgifter gäller för alla länder förutom Storbritannien dä följande avgifter gäller:

Om du inte hämtar upp din bil vid den utsatta upphämtningstiden reserverar vi oss rätten ta ut en avgift för den icke utnyttjade hyrtiden.

Kostnadsreducering för vagnskada och stöldskydd
CDWTP - Kostnadsreducering för vagnskada och stöldskydd ger ett omfattande skydd mot skador på tredje parts egendom, stöld av fordonet eller skada på eller total förlust av fordonet på grund av olycka, oavsett om den orsakats av hyrare eller tredje part. I skyddet ingår inte skada på fordonets underrede eller däck för vilka hyraren är helt ansvarig. Skyddet gäller inte utanför gränsen för Israel, Tabah eller den Palestinska myndigheten. Förlust av personliga tillhörigheter omfattas inte. Det kan finnas undantag, mer information kan erhållas på Alamos hyrställe. Skyddets kostnad varierar beroende på bilgruppen.

Självriskskydd
EP - Självriskskydd - Avlägsnar självrisken från CDWTP - erbjuder fullt skydd förutom för skada på fordonets underrede eller däck för vilka hyraren bär hela ansvaret. Skyddet gäller inte utanför gränsen för Israel, Tabah eller den Palestinska myndighetens territorier. Förlust av personliga tillhörigheter omfattas inte. Det kan finnas undantag, mer information kan erhållas på Alamos hyrställe. Skyddets kostnad varierar beroende på bilgruppen.

Vägassistans
Vägassistansskydd - Eldan-Alamo erbjuder vägassistans på alla sina stationer i Israel. Vid haveri är denna tjänst kostnadsfri. Vägassistans erbjuder också tjänster vid punktering, utelåsning, bränsleleverans och nyckelersättning – kostnaderna kan variera efter incident. Vägassistans gäller inte om, vid tiden för incidenten som krävde vägassistans, hyraren eller en annan behörig förare bröt mot hyresavtalet som givits hyraren på Eldan-Enterprise, med alla förbjudna handlingar och överträdelser som beskrivs däri. I sådana fall kommer vägassistans att finnas tillgängligt, men standardavgifter kan tillkomma. Eldan-Enterprises uthyrningskontor tillhandahåller inte direkt vägassistans till kunden. Den här vägassistansen tillhandahålls av Eldan för Enterprises räkning. Den här tjänsten finns tillgänglig dygnet runt varje dag i veckan genom att ringa 03 977 34 00 eller asterisk 3003.Regler för ytterligare förare
Alla förare måste uppfylla våra lägsta ålderskrav och kunna uppvisa ett giltigt körkort med foto, skrivet på engelska, och om det inte är det måste ett internationellt körkort samt giltigt pass visas upp. Alla regler som gäller hyraren kommer gäller också för den extra föraren. Avgift för extra förare – 2 USD per dag upp till 50 USD per uthyrning. Om extra förare inte har turistvisum tillkommer en momsavgift på 18 % på hyran.

Ålderskrav
Alla hyrare måste vara minst 25 år och kunna uppvisa ett giltigt körkort som har innehafts i minst 2 år, ett större kreditkort i sitt eget namn samt ett giltigt pass. Hyrare mellan 21 och 24 år får endast hyra inom fordonskategorierna Mini, Ekonomi, Kompakt, Mellanstor och Standard. Det tillkommer en avgift för unga förare på 17 USD per dag, 62 NIS. Dessutom kommer självrisker för alla relevanta försäkringar att dubbleras för förare mellan 21 och 24 år Avgift för ung förare läggs inte till i totalpriset vid hyrestillfället.

Krav för bilhyrare
Alla förare måste vara minst 25 år för att kunna hyra inom alla fordonskategorier. Hyrare mellan 21 och 24 år får endast hyra inom fordonskategorierna Ekonomi, Kompakt, Mellanstor och Standard. Det tillkommer en avgift för unga förare som varierar enligt fordonskategori. Den ytterligare avgiften läggs på i hyrdisken. Alla förare ska uppvisa körkort med foto, som är skrivet på engelska och som innehafts i minst 2 år. Om körkortet inte är skrivet på engelska måste hyraren uppvisa ett internationellt körkort. Alla förare måste uppvisa ett giltigt pass. Alla förare måste uppvisa ett större kreditkort i sitt eget namn vid hyrestillfället. Kostnadsreducering för vagnskada (LDW1) är obligatoriskt och måste tecknas vid hyrdisken eller i förväg. Avgiften för kostnadsreducering för vagnskada (LDW) beror på fordonskategori. Den ytterligare avgiften läggs på vid hyrdisken. Det tillkommer en obligatorisk flygplatsavgift på 28 USD per uthyrning vid alla uthyrningskontor på flygplatser. Israeliska medborgare, israeliska passinnehavare samt visuminnehavare som inte är turister ska betala 18 % skatt.

Envägshyror
Envägshyra är tillåtet mellan Enterprise och vissa städer i Israel, förutom Eilat, utan avlämningsavgift eller minsta hyresperiod. Läs igenom fullständig information om envägshyra vid ankomsten. Vid envägshyra där ett fordon lämnas av i Eilat måste det hyras i minst 3 dagar eller fler för att slippa avlämningsavgiften. Om fordonet hyrs i mindre än 3 dagar tillkommer en avlämningsavgift på 195 USD.

Regler för resande över landsgränser
Regler för resande över landsgränser – Hyresfordonen får inte köras bortom Israels landsgränser eller autonomins områden, vilka definieras i det underskrivna avtalet mellan Israel och palestinska myndigheten. Ytterligare information ges vid hyrestillfället.


Godkända betalningsformer – Kreditkorten American Express, Diners Club, MasterCard och Visa. Depositioner – För att hyra krävs ett kreditkort, American Express, Diners Club, MasterCard eller Visa, och en deposition kommer att hållas som uppgår till det beräknade hyrespriset plus en säkerhetsdeposition, som beror på fordonskategori och som kommer att hållas på kreditkortet vid hyrestillfället. Lägsta tillgodohavande på kortet är 700 USD. Betalkort och kontanter – betalkort godkänns inte. Kontanter mottas inte för deposition, men kan användas för att betala vid återlämnandet av fordonet.