Island Nyttig Information
Viktiga fakta om biluthyrningenDet här är en sammanfattning av viktiga fakta som du bör känna till när du hyr ett fordon och som kan hjälpa dig att förstå vad som ingår i ditt hyresavtal.

Hyresavtalet ingås när och på den plats som fordonsuthyrningen sker mellan dig och Alamo Rent A Car koncernbolag eller franchisetagare som driver filialen (nedan ”Uthyrningsföretaget”). Du ska alltid läsa hela hyresavtalet innan du signerar det. Du kan granska hyresavtalet i landet där du hyr fordonet när du hämtar ut det.

Såvida du inte köper en extra försäkring eller en skyddsprodukt, eller om en ingår i din bokning enligt ovan, är du i enlighet med hyresavtalet betalningsansvarig gentemot Uthyrningsföretaget för stöld eller annan skada på fordonet under hela uthyrningsperioden. Detta gäller även om olyckan inte var ditt fel. Du är betalningsansvarig för förlorad inkomst om fordonet inte kan hyras ut på grund av att det är skadat eller har blivit stulet, en rimlig administrationsavgift, om fordonet sjunker i värde, samt eventuella avgifter för bogsering, förvaring eller beslagtagning. Såvida inte ansvarsförsäkring ingår i hyran enligt nedan eller köps separat av dig, så är du även ansvarig för personskada eller andra skador på tredje part.

Observera att ditt ansvar för skador förlängs tills fordonet har checkats in av Uthyrningsföretaget. Om du lämnar fordonet efter Uthyrningsföretagets öppettider förblir du ansvarig för skada eller förlust i enlighet med hyresavtalet tills Uthyrningsföretaget öppnar och genomför kontroll av fordonet, om inte annat anges i hyresavtalet.I hyresavtalet ingår följande skyddsprodukter:

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
Vagnskadeförsäkringen reducerar kundens ekonomiska ansvar till självrisken i händelse av skada eller stöld. Vagnskadeförsäkringen omfattar inte skador som definieras i paragraf 21 i villkoren på baksidan av hyresavtalet. Hyrestagarens kostnader uppgår till ett maxbelopp på 300 000 ISK för alla bilkategorier.

Följande skyddsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada (SCDW)
Hyrestagaren kan lägga till SCDW i hyresavtalet för att reducera sitt ekonomiska ansvar ytterligare. SCDW kan endast köpas som tillägg till vagnskadeförsäkringen. Om hyrestagaren väljer att inkludera CWD och SCWD, uppgår hyrestagarens ekonomiska ansvar till följande maxbelopp: 80 000 ISK för bilkategorierna Mini, Economy, Compact och Intermediate samt Standard Van, respektive 120 000 ISK för bilkategorierna Economy, Intermediate, Fullsize, Premium, Luxury SUV och Fullsize Van.

Stöldskydd (TP)
Denna försäkring täcker skador till följd av bilstöld eller försök till bilstöld. TP1 täcker även skador till följd av vandalisering. Stöldskyddsförsäkringen gäller under förutsättning att polisen informeras utan dröjsmål vid stöldförsök eller stöld av bilen eller vandalisering, och att bilen vid stöldtillfället var fullständigt låst, att fönstren var stängda och att bilnycklarna förvarades på lämplig plats. Försäkringen täcker inte skador till följd av stöld eller försök till stöld av enskilda delar på bilen.

Personskadeförsäkring PAI
Personskadeförsäkringen täcker kroppsskada på föraren vid trafikolycka.

Vägassistans (RAP)
Ingen avgift debiteras för vägassistans. Vägassistans tillhandahålls dygnet runt via telefonnummer +354 519 9300. Hyrestagaren åtar sig det fulla ekonomiska ansvaret vid skador och felfunktion som orsakas av hyrestagaren. Vid behov av ersättningsbil, levererar vi ersättningsbilen från närmaste uthyrningskontor.I hyran ingår inga utrustningprodukter.

Följande utrustningsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Booster Seat(£ 12.10 / day)
Baby Seat(£ 16.13 / day)
Child Safety Seat(£ 16.13 / day)
GPS(£ 12.10 / day)
Wi-Fi Device(£ 12.10 / day)Hyresavtalet omfattas av följande minimikrav:

Ålderskrav
Bilkategorierna Mini, Economy, Compact och Intermediate är tillgängliga för hyrestagare från 20 år. Bilkategorin Standard Van är tillgänglig för hyrestagare från 20 år. Bilkategorierna Economy, Intermediate, Fullsize, Premium och Luxury SUV är tillgängliga för hyrestagare från 25 år. Bilkategorin Fullsize Van är tillgänglig för hyrestagare från 25 år.

Betalningssätt
Alla större kreditkort samt vouchers godtas som betalningssätt. Betalkort och kontakter godtas inte. Ett giltigt internationellt kreditkort krävs alltid för depositionen, som reserveras på kortet. Alla kunder måste erlägga deposition i form av en kopia av kreditkortet. Depositionen baseras på hela värdet av full tank i bilen. Större kreditkort godtas som deposition. Endast större kreditkort godtas i samband med upphämtning.

Krav för bilhyrare
Hyrestagaren och varje ytterligare förare måste äga och uppvisa ett giltigt körkort som har varit giltigt i minst ett år vid hyrestillfället. Om hyrestagarens nationella körkort inte är utställt med latinskt alfabet, till exempel på arabiska, grekiska, ryska, kinesiska eller japanska, krävs internationellt körtillstånd (IDP) eller internationellt körkort (IDP).Uthyrningen omfattas av följande ytterligare uthyrningsvillkor:

Regler för hyra över landsgränser
Resor över landsgränser är inte tillåtna.

Körsträcka Policy
Mileage- alla fordon inkluderar obegränsad körsträcka .

Bränsle Policy
Du kommer att krävas för att återlämna fordonet med samma mängd bränsle tillhandahålls pre köpt bränslealternativkanske tillgängliga . Vänd vid ankomsten om det behövs

Regler för ytterligare förare
För varje behörig ytterligare förare debiteras en extra avgift på 2 800 ISK plus moms per hyrestillfälle. Alla ytterligare förare omfattas av fullständiga uthyrningsvillkor.Du bär ansvaret för följande extra avgifter och skulder, om dessa uppstår:

Ytterligare hyreskostnader om du gör några ändringar gällande den bokade hyrbilen, uthyrningsperioden eller tillvalsprodukter
• Skador, stöld eller ansvarsförsäkring som inte täcks av en skyddsprodukt
• Alla böter eller straffavgifter som du ådrar dig i samband med att du framför fordonet under hyresperioden, till exempel parkerings- eller fortkörningsböter, plus rimliga administrationsavgifter
• Avgifter vid sen återlämning
• Alla juridiska kostnader i samband med inkassering av avgifter som förfallit till betalning enligt villkoren i hyresavtalet
• En rimlig hämtningsavgift om ett fordon inte lämnas till det ursprungliga uthyrningskontoret
• Kostnader för rengöring av fordonet om du lämnar det i ett smutsigt skick
När du ingår hyresavtalet måste du uppvisa ett giltigt kredit- eller bankkort som säkerhet för eventuella avgifter som uppstår under uthyrningsperioden. Med din underskrift på hyresavtalet förauktoriserar du att Uthyrningsföretaget får debitera kortet för framtida avgifter som du blir skyldig. Uthyrningsföretaget kan dessutom kräva en deposition för framtida skulder. Depositionsbeloppet varierar beroende på i vilket land uthyrningen sker.Du kan bestrida avgifter för skador hos:
DRU.UK9Z@erac.com , 0845 604 2881