Nyttig InformationAvbokning och avbokningsavgifter

Du har inte någon ångerrätt för bokningen enligt EU-rätt, däremot kan du avboka din bokning när som helst oavsett anledning genom att följa instruktionerna på vår hemsida. Du kommer att erhålla full återbetalning av det totala beloppet för bokningen om du avbokar din bokning 3 dagar eller tidigare innan din specificerade upphämtningstid.
• Om du avbokar din bokning mindre än 7 dagar men mer än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 280 SEK, beroende på vilket som är lägst.
• Om du avbokar din bokning mindre än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstid före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst.
Den återbetalning som du är berättigad till kommer att göras till det kredit eller debetkort som du använde när du gjorde bokningen.

Enterprise förbehåller sig rätten att närsomhelst, om det finns skälig anledning, genom meddelande avboka din bokning, inkluderat men inte begränsat till: force majeure som påverkar tillgången till fordon; grovt avtalsbrott från din sida, inkluderande att inte betala förfallna belopp för uthyrning, trakasserier eller annan kränkande behandling av Enterprises anställda, kunder, koncernbolag, licenstagare och franchisetagare; eller bedrägligt beteende från din sida. Om sådan avbokning görs kommer vi att återbetala bokningsavgiften.

Uteblivna, sena och tidiga ankomster

För bokningar som inte är till/från en flygplats – Ditt fordon kommer att finnas tillgängligt för dig i två timmar efter din specificerade upphämtningstid. Därefter kan vi inte garantera att ett fordon kommer att vara tillgängligt när du anländer.
För bokningar till/från en flygplats – Om du har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig tills planet har landat och tömts. Om en flygförsening resulterar i att du landar efter uthyrningsfirmans stängningstid kommer en anställd att vänta tills planet har landat och tömts. Om förseningen överstiger 1 timme efter uthyrningsfirmans stängningstid kan en övertidsavgift tillkomma. Om du inte har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig till det som inträffar tidigast av två timmar efter din specificerade upphämtningstid eller tills uthyrningsfirmans stängningstid.

Om du anländer till uthyrningsfirman 1 dag eller tidigare innan datumet angivet för bokningen, har vi kanske inte ditt valda fordon tillgängligt. Uthyrningsfirman kommer att hantera din bokning beroende på tillgång till det valda fordonet.

Om du inte hämtar bilen på angiven upphämtningstid eller om fordonet inte var tillgängligt på grund av din sena ankomst enligt förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för denna underlåtelse, antingen kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst. Om du underlåter att komma sker återbetalning till ditt kreditkort, minus underlåtelseavgiften.

Ej använda hyrdagar

Lägg märke till att eventuella hyrdagar som inte används för förbetalda bokningar ej återbetalas.

Ovan nämnda avgifter gäller för alla länder förutom Storbritannien dä följande avgifter gäller:

Om du inte hämtar upp din bil vid den utsatta upphämtningstiden reserverar vi oss rätten ta ut en avgift för den icke utnyttjade hyrtiden.

Vagnskadeförsäkring
Vagnskadeförsäkringen reducerar kundens ekonomiska ansvar till självrisken i händelse av skada eller stöld. Vagnskadeförsäkringen omfattar inte skador som definieras i paragraf 21 i villkoren på baksidan av hyresavtalet. Hyrestagarens kostnader uppgår till ett maxbelopp på 300 000 ISK för alla bilkategorier.

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada och stöldskydd
Hyrestagaren kan lägga till SCDW i hyresavtalet för att reducera sitt ekonomiska ansvar ytterligare. SCDW kan endast köpas som tillägg till vagnskadeförsäkringen. Om hyrestagaren väljer att inkludera CWD och SCWD, uppgår hyrestagarens ekonomiska ansvar till följande maxbelopp: 80 000 ISK för bilkategorierna Mini, Economy, Compact och Intermediate samt Standard Van, respektive 120 000 ISK för bilkategorierna Economy, Intermediate, Fullsize, Premium, Luxury SUV och Fullsize Van.

Personskadeförsäkring
Personskadeförsäkringen täcker kroppsskada på föraren vid trafikolycka.

Kostnadsreducering vid stöldskydd
Denna försäkring täcker skador till följd av bilstöld eller försök till bilstöld. TP1 täcker även skador till följd av vandalisering. Stöldskyddsförsäkringen gäller under förutsättning att polisen informeras utan dröjsmål vid stöldförsök eller stöld av bilen eller vandalisering, och att bilen vid stöldtillfället var fullständigt låst, att fönstren var stängda och att bilnycklarna förvarades på lämplig plats. Försäkringen täcker inte skador till följd av stöld eller försök till stöld av enskilda delar på bilen.

Vägassistans
Ingen avgift debiteras för vägassistans. Vägassistans tillhandahålls dygnet runt via telefonnummer +354 519 9300. Hyrestagaren åtar sig det fulla ekonomiska ansvaret vid skador och felfunktion som orsakas av hyrestagaren. Vid behov av ersättningsbil, levererar vi ersättningsbilen från närmaste uthyrningskontor.Ytterligare förare
För varje behörig ytterligare förare debiteras en extra avgift på 2 800 ISK plus moms per hyrestillfälle. Alla ytterligare förare omfattas av fullständiga uthyrningsvillkor.

Ålderskrav
Bilkategorierna Mini, Economy, Compact och Intermediate är tillgängliga för hyrestagare från 20 år. Bilkategorin Standard Van är tillgänglig för hyrestagare från 20 år. Bilkategorierna Economy, Intermediate, Fullsize, Premium och Luxury SUV är tillgängliga för hyrestagare från 25 år. Bilkategorin Fullsize Van är tillgänglig för hyrestagare från 25 år.

Betalningssätt
Alla större kreditkort samt vouchers godtas som betalningssätt. Betalkort och kontakter godtas inte. Ett giltigt internationellt kreditkort krävs alltid för depositionen, som reserveras på kortet. Alla kunder måste erlägga deposition i form av en kopia av kreditkortet. Depositionen baseras på hela värdet av full tank i bilen. Större kreditkort godtas som deposition. Endast större kreditkort godtas i samband med upphämtning.

Krav på hyrestagare
Hyrestagaren och varje ytterligare förare måste äga och uppvisa ett giltigt körkort som har varit giltigt i minst ett år vid hyrestillfället. Om hyrestagarens nationella körkort inte är utställt med latinskt alfabet, till exempel på arabiska, grekiska, ryska, kinesiska eller japanska, krävs internationellt körtillstånd (IDP) eller internationellt körkort (IDP).

Regler för hyra över landsgränser
Resor över landsgränser är inte tillåtna.

Envägshyra
Inrikes envägshyra är tillgänglig på alla uthyrningskontor på Island för privatpersoner och grupper. En avgift på 5 000 ISK inklusive moms debiteras per envägshyra. Det finns inga krav på minsta hyresperiod. Envägshyra måste bokas 24 timmar i förväg. Envägshyra är inte tillåten mellan öar och fastland och tvärtom, eller mellan öar. Envägshyra över landsgränser är inte tillåten.