Italy Nyttig InformationAvbokning och avbokningsavgifter

Du har inte någon ångerrätt för bokningen enligt EU-rätt, däremot kan du avboka din bokning när som helst oavsett anledning genom att följa instruktionerna på vår hemsida. Du kommer att erhålla full återbetalning av det totala beloppet för bokningen om du avbokar din bokning 3 dagar eller tidigare innan din specificerade upphämtningstid.
• Om du avbokar din bokning mindre än 7 dagar men mer än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 280 SEK, beroende på vilket som är lägst.
• Om du avbokar din bokning mindre än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstid före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst.
Den återbetalning som du är berättigad till kommer att göras till det kredit eller debetkort som du använde när du gjorde bokningen.

Enterprise förbehåller sig rätten att närsomhelst, om det finns skälig anledning, genom meddelande avboka din bokning, inkluderat men inte begränsat till: force majeure som påverkar tillgången till fordon; grovt avtalsbrott från din sida, inkluderande att inte betala förfallna belopp för uthyrning, trakasserier eller annan kränkande behandling av Enterprises anställda, kunder, koncernbolag, licenstagare och franchisetagare; eller bedrägligt beteende från din sida. Om sådan avbokning görs kommer vi att återbetala bokningsavgiften.

Uteblivna, sena och tidiga ankomster

För bokningar som inte är till/från en flygplats – Ditt fordon kommer att finnas tillgängligt för dig i två timmar efter din specificerade upphämtningstid. Därefter kan vi inte garantera att ett fordon kommer att vara tillgängligt när du anländer.
För bokningar till/från en flygplats – Om du har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig tills planet har landat och tömts. Om en flygförsening resulterar i att du landar efter uthyrningsfirmans stängningstid kommer en anställd att vänta tills planet har landat och tömts. Om förseningen överstiger 1 timme efter uthyrningsfirmans stängningstid kan en övertidsavgift tillkomma. Om du inte har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig till det som inträffar tidigast av två timmar efter din specificerade upphämtningstid eller tills uthyrningsfirmans stängningstid.

Om du anländer till uthyrningsfirman 1 dag eller tidigare innan datumet angivet för bokningen, har vi kanske inte ditt valda fordon tillgängligt. Uthyrningsfirman kommer att hantera din bokning beroende på tillgång till det valda fordonet.

Om du inte hämtar bilen på angiven upphämtningstid eller om fordonet inte var tillgängligt på grund av din sena ankomst enligt förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för denna underlåtelse, antingen kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst. Om du underlåter att komma sker återbetalning till ditt kreditkort, minus underlåtelseavgiften.

Ej använda hyrdagar

Lägg märke till att eventuella hyrdagar som inte används för förbetalda bokningar ej återbetalas.

Ovan nämnda avgifter gäller för alla länder förutom Storbritannien dä följande avgifter gäller:

Om du inte hämtar upp din bil vid den utsatta upphämtningstiden reserverar vi oss rätten ta ut en avgift för den icke utnyttjade hyrtiden.

Vagnskadeförsäkring
Vagnskadeförsäkring reducerar kostnaderna vid fordonsskada enligt villkoren i hyresavtalet. Självrisk tillämpas utifrån aktuell bilkategori. Kostnaden per dag för CDW är 35 EUR eller mindre, och självrisken är 1 750 EUR eller mindre beroende på bilkategori. CDW-försäkringen gäller inte i händelse av förarens oaktsamhet eller överträdelse av gällande lagar och trafikregler i landet där bilen används. I sådana fall är hyrestagaren betalningsskyldig för hela den ekonomiska förlust som uthyraren har åsamkats.

Kostnadsreducering vid stöldskydd
Stöldskydd reducerar hyrestagarens ekonomiska ansvar i händelse av bilstöld eller brand. Vid all stöld eller partiell stöld måste kunden kontakta den lokala polismyndigheten och uppvisa en kopia av polisrapporten på närmaste Locauto-kontor. Stöldskyddet gäller inte i händelse av förarens oaktsamhet eller överträdelse av gällande lagar och trafikregler i landet där bilen används. I sådana fall är hyrestagaren betalningsskyldig för hela den ekonomiska förlust som uthyraren har åsamkats.

REGIONERNA CAMPANIA OCH PUGLIA – (Neapel, Bari och Brindisi). I händelse av stöld eller brand i de italienska regionerna Campania och Puglia uppgår självrisken för stöldskyddsförsäkring till dubbla beloppet, oavsett varifrån uthyrningen utgick. All självriskeliminering är begränsad till 50 % av självriskbeloppet, och hyrestagarens betalningsskyldighet uppgår i dessa fall till minst 1 250 EUR.

Personskadeförsäkring
Personskadeförsäkring (PAI) omfattar utgifter upp till 100 000 EUR vid personskada eller dödsfall, kostnader för sjukhusvistelse och sjukhustransport upp till 10 000 EUR, daglig ersättning för sjukhusvistelse upp till 100 EUR per dag (högst 360 dagar) samt daglig ersättning för gips upp till 100 EUR per dag (högst 100 dagar). Dessa dagliga ersättningar kan inte ackumuleras. PAI täcker även alla kostnader för hemsändning av kvarlevorna upp till 5 000 EUR. PAI täcker endast hyrestagaren i händelse av olycka/incident när hyrestagaren befinner sig i hyrbilen.

Vägassistans
Alamo/National/Enterprise Rental-kontoren tillhandahåller inte direkt vägassistans till kunden. Denna tjänst tillhandahålls via ett italienskt vägassistansföretag (Aci Global) för Alamos/Nationals/Enterprises räkning. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Avgiftsfritt assistansnummer (endast från Italien): 800020670. Internationellt assistansnummer: +39 0266165125. Vägassistans tillhandahålls vid motorstopp som inte har orsakats av förarens oaktsamhet eller uppsåtliga olämpliga agerande. Kunden har möjlighet att köpa Vägassistans Plus, vilket innefattar kostnadsfri bärgning vid olycka. Vägassistans Plus kostar 2 EUR plus flygplats-/järnvägsavgifter per dag. Med både Vägassistans och Vägassistans Plus ansvarar kunden för bärgningskostnaden om motorstoppet eller olyckan orsakades av förarens oaktsamhet eller uppsåtliga olämpliga agerande.

Självriskeliminering
Självriskeliminering eliminerar det självriskbelopp som debiteras kunden för skador på hyrbilens kaross, förutsatt att skadorna inte har orsakats av förarens oaktsamhet eller överträdelse av gällande lagar eller trafikregler i landet där bilen används. I sådana fall är hyrestagaren betalningsskyldig för hela den ekonomiska förlust som uthyraren har åsamkats. I händelse av stöld eller brand i de italienska regionerna Campania och Puglia (oavsett varifrån uthyrningen utgick), täcker ovan nämnda utökade självriskeliminering upp till 50 % av självrisken, med en lägsta självrisk på 1 250 EUR. ZEP täcker under inga omständigheter skador på tak, lister, fälgar, däck, lampor, glas, interiör och bottenplatta, eller skador till följd av extremt väder, naturkatastrof eller upplopp.Regler för ytterligare förare
Alla ytterligare förare omfattas av uthyrningsvillkor. För varje ytterligare förare tas det ut en extra avgift på 5,00 EUR per dag plus moms och flygplats-/järnvägsavgifter (i tillämpliga fall).

Ålderskrav
Bilkategorierna Mini till Economy (MDMR till EDMR) är tillgängliga för hyrestagare från 19 år.
Bilkategorierna Compact, Intermediate, Convertible och Economy Special (CDMR, CWMR, IDAR, IDMR, ETMR och EXMR) är tillgängliga för hyrestagare från 21 år.
Bilkategorierna Fullsize Van och Standard (FVMR, SWAR och SWMR) är tillgängliga för hyrestagare från 25 år.
Bilkategorin Luxury (LWAR) är tillgängliga för hyrestagare från 27 år.

För hyrestagare i åldern 19–21 år tillkommer en avgift för unga förare på 22 EUR plus moms och flygplats-/järnvägsavgifter (i tillämpliga fall).
För hyrestagare i åldern 22–24 år tillkommer en avgift för unga förare på 11 EUR plus moms och flygplats-/järnvägsavgifter (i tillämpliga fall).

För hyrestagare från 25 år tas det inte ut någon avgift för unga förare. Läs noga lokala regler och villkor i samband med slutförandet av bokningen.

Krav för bilhyrare
KÖRKORTSKRAV. Giltigt körkort som har varit giltigt i minst ett år är ett obligatoriskt krav. Körkortet måste vara giltigt för internationellt bruk. I annat fall måste ett nationellt körkort översättas i sin helhet, med latinska bokstäver, hos en ambassad eller motsvarande myndighet. Foto är obligatoriskt och måste åtföljas av ett ID-dokument, med latinska bokstäver, med angivelse av hemadress. Nationellt körkort, översättning och pass måste vara utställda i samma namn och uppvisas vid ett och samma tillfälle.

För vissa bilkategorier (till exempel specialbilar med automatväxel, Premium, Luxury eller Minivan) måste hyrestagaren uppvisa ett sekundärt kreditkort. Ett av kreditkorten måste ha utfärdats av ett av följande kreditkortsföretag: American Express, Diners och VISA Gold.

KUNDENS KVALIFIKATION. I händelse av att kunden inte uppfyller kvalificeringskraven, specifikt: 1. Kan inte uppvisa kreditkort med eget namn 2. Uppvisar ett kreditkort som garanti för ett Electron-kort, betalkort och/eller laddningsbart kort 3. Kreditkortet täcker inte depositionen och kostnaden för eventuella extratjänster 4. Saknar giltigt körkort som har varit giltigt i minst ett år 5. Saknar giltigt körkort för internationellt bruk (gäller utländska medborgare) 6. Är yngre än 19 år (minimiåldern för förare) eller har bokat en bilkategori som inte är tillåten enligt företagets regler för hyrestagarens ålder. 7. Är äldre än 75 år 8. Nekar till att uppge adress och kontaktuppgifter 9. Nekar till att uppge hemadress och e-postadress, UTGÅR INGEN ÅTERBETALNING AV BOKNINGSAVGIFTEN, och eventuell förbetalning behålls som straffavgift. Alamo/National/Enterprise förbehåller sig under alla omständigheter rätten att efter eget gottfinnande begära ett sekundärt kreditkort eller neka till uthyrning när de garantier som uppvisas av kunden inte betraktas som tillräckliga, eller när kunden av andra relevanta skäl inte är kvalificerad som hyrestagare.

Regler för hyra över landsgränser
Hyrestagaren har endast rätt att köra bilen i följande länder: Italien, Vatikanen, San Marino, Frankrike, Spanien, Andorra, Gibraltar, Portugal, Storbritannien, Irland, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Monaco, Schweiz, Österrike, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Liechtenstein, Slovenien, Kroatien, Montenegro, Tjeckien, Slovakien. I händelse av tullavgifter/trafikböter tillkommer en administrationsavgift.

Envägshyra
Inrikes envägshyra bland platser på fastlandet, på Sicilien, på Sardinien samt från och till Sicilien kostar 60 EUR plus moms och flygplats-/järnvägsavgifter (i tillämpliga fall). Envägshyra från och till Sardinien kostar 500 EUR plus moms och flygplats-/järnvägsavgifter (i tillämpliga fall). Bilkategorierna IDMR, IDAR, ETMR, LWAR och EXMR är främst tillgängliga på platser i norra och centrala Italien samt på öar. Envägshyra från dessa platser till platser i södra Italien (Neapel-NAP, Bari-BRI, Brindisi-BDS, Lamezia Terme-SUF och Reggio Calabria-REG) är därför inte tillåten för bilkategorierna E (IDMR), F (IDAR), K (ETMR) , L (LWAR) och S (EXMR). För övriga bilkategorier är envägshyra tillåten.

Betalningssätt
TILLÅTNA KREDITKORT
Tillåtna kreditkort är American Express, Mastercard, VISA och Diners Club.

TILLÅTNA BETALNINGSSÄTT
Alla större kreditkort samt vouchers godtas som betalningssätt. Betalkort och kontakter godtas inte. Deposition: Alla kunder måste erlägga deposition i form av en kopia av kreditkortet. Depositionen uppgår till självrisken vid stöld plus 100 EUR för bränsle. (Beloppet blir högre när tillvalsalternativ köps på plats). Depositionen blir lägre om kunden köper en ZEP-försäkring. Depositionen uppgår till mellan 1 100 och 2 600 EUR beroende på fordonsklass utan ZEP-försäkring, respektive 450 till 950 EUR med ZEP-försäkring.