Italien Nyttig Information
Viktiga fakta om biluthyrningenDet här är en sammanfattning av viktiga fakta som du bör känna till när du hyr ett fordon och som kan hjälpa dig att förstå vad som ingår i ditt hyresavtal.

Hyresavtalet ingås när och på den plats som fordonsuthyrningen sker mellan dig och Alamo Rent A Car koncernbolag eller franchisetagare som driver filialen (nedan ”Uthyrningsföretaget”). Du ska alltid läsa hela hyresavtalet innan du signerar det. Du kan granska hyresavtalet i landet där du hyr fordonet när du hämtar ut det.

Såvida du inte köper en extra försäkring eller en skyddsprodukt, eller om en ingår i din bokning enligt ovan, är du i enlighet med hyresavtalet betalningsansvarig gentemot Uthyrningsföretaget för stöld eller annan skada på fordonet under hela uthyrningsperioden. Detta gäller även om olyckan inte var ditt fel. Du är betalningsansvarig för förlorad inkomst om fordonet inte kan hyras ut på grund av att det är skadat eller har blivit stulet, en rimlig administrationsavgift, om fordonet sjunker i värde, samt eventuella avgifter för bogsering, förvaring eller beslagtagning. Såvida inte ansvarsförsäkring ingår i hyran enligt nedan eller köps separat av dig, så är du även ansvarig för personskada eller andra skador på tredje part.

Observera att ditt ansvar för skador förlängs tills fordonet har checkats in av Uthyrningsföretaget. Om du lämnar fordonet efter Uthyrningsföretagets öppettider förblir du ansvarig för skada eller förlust i enlighet med hyresavtalet tills Uthyrningsföretaget öppnar och genomför kontroll av fordonet, om inte annat anges i hyresavtalet.I hyresavtalet ingår följande skyddsprodukter:

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
Vagnskadeförsäkring reducerar kostnaderna vid fordonsskada enligt villkoren i hyresavtalet. Självrisk tillämpas utifrån aktuell bilkategori. Kostnaden per dag för CDW är 35 EUR eller mindre, och självrisken är 1 750 EUR eller mindre beroende på bilkategori. CDW-försäkringen gäller inte i händelse av förarens oaktsamhet eller överträdelse av gällande lagar och trafikregler i landet där bilen används. I sådana fall är hyrestagaren betalningsskyldig för hela den ekonomiska förlust som uthyraren har åsamkats.

Stöldskydd (TP)
Stöldskydd reducerar hyrestagarens ekonomiska ansvar i händelse av bilstöld eller brand. Vid all stöld eller partiell stöld måste kunden kontakta den lokala polismyndigheten och uppvisa en kopia av polisrapporten på närmaste Locauto-kontor. Stöldskyddet gäller inte i händelse av förarens oaktsamhet eller överträdelse av gällande lagar och trafikregler i landet där bilen används. I sådana fall är hyrestagaren betalningsskyldig för hela den ekonomiska förlust som uthyraren har åsamkats.

REGIONERNA CAMPANIA OCH PUGLIA – (Neapel, Bari och Brindisi). I händelse av stöld eller brand i de italienska regionerna Campania och Puglia uppgår självrisken för stöldskyddsförsäkring till dubbla beloppet, oavsett varifrån uthyrningen utgick. All självriskeliminering är begränsad till 50 % av självriskbeloppet, och hyrestagarens betalningsskyldighet uppgår i dessa fall till minst 1 250 EUR.

Följande skyddsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Personskadeförsäkring PAI
Personskadeförsäkring (PAI) omfattar utgifter upp till 100 000 EUR vid personskada eller dödsfall, kostnader för sjukhusvistelse och sjukhustransport upp till 10 000 EUR, daglig ersättning för sjukhusvistelse upp till 100 EUR per dag (högst 360 dagar) samt daglig ersättning för gips upp till 100 EUR per dag (högst 100 dagar). Dessa dagliga ersättningar kan inte ackumuleras. PAI täcker även alla kostnader för hemsändning av kvarlevorna upp till 5 000 EUR. PAI täcker endast hyrestagaren i händelse av olycka/incident när hyrestagaren befinner sig i hyrbilen.

Vägassistans (RAP)
Alamo/National/Enterprise Rental-kontoren tillhandahåller inte direkt vägassistans till kunden. Denna tjänst tillhandahålls via ett italienskt vägassistansföretag (Aci Global) för Alamos/Nationals/Enterprises räkning. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Avgiftsfritt assistansnummer (endast från Italien): 800020670. Internationellt assistansnummer: +39 0266165125. Vägassistans tillhandahålls vid motorstopp som inte har orsakats av förarens oaktsamhet eller uppsåtliga olämpliga agerande. Kunden har möjlighet att köpa Vägassistans Plus, vilket innefattar kostnadsfri bärgning vid olycka. Vägassistans Plus kostar 2 EUR plus flygplats-/järnvägsavgifter per dag. Med både Vägassistans och Vägassistans Plus ansvarar kunden för bärgningskostnaden om motorstoppet eller olyckan orsakades av förarens oaktsamhet eller uppsåtliga olämpliga agerande.

Självriskeliminering
Självriskeliminering eliminerar det självriskbelopp som debiteras kunden för skador på hyrbilens kaross, förutsatt att skadorna inte har orsakats av förarens oaktsamhet eller överträdelse av gällande lagar eller trafikregler i landet där bilen används. I sådana fall är hyrestagaren betalningsskyldig för hela den ekonomiska förlust som uthyraren har åsamkats. I händelse av stöld eller brand i de italienska regionerna Campania och Puglia (oavsett varifrån uthyrningen utgick), täcker ovan nämnda utökade självriskeliminering upp till 50 % av självrisken, med en lägsta självrisk på 1 250 EUR. ZEP täcker under inga omständigheter skador på tak, lister, fälgar, däck, lampor, glas, interiör och bottenplatta, eller skador till följd av extremt väder, naturkatastrof eller upplopp.I hyresavtalet ingår följande utrustningsprodukter:

On most of the Italian road network at certain times there may be an obligation to drive with winter equipment such as snow chains on board or winter tires. This obligation applies regardless of the current weather conditions. Before you pick-up your car please check if your travel route is subject to this regulation (see www.poliziadistato.it for more information). In the rental stations of Pisa, Florence, Genoa, Turin, Milan, Bergamo, Verona, Conegliano, Treviso, Venice, Trieste and Bologna for rentals commencing from the 15th November until the 15th April snow chains are included in your rental price. For your safety, Snow Chains are also available on request at other times of the year and at other Italian locations at an additional cost. Vehicles equipped with winter tires may be available locally at an additional fee (please enquire at the time of rental).

Följande utrustningsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Child Safety Seat(£ 46.49 / rental)
GPS(£ 7.23 / day)
Snow Chains(£ 4.65 / day)Hyresavtalet omfattas av följande minimikrav:

Ålderskrav
Bilkategorierna Mini till Economy (MDMR till EDMR) är tillgängliga för hyrestagare från 19 år.
Bilkategorierna Compact, Intermediate, Convertible och Economy Special (CDMR, CWMR, IDAR, IDMR, ETMR och EXMR) är tillgängliga för hyrestagare från 21 år.
Bilkategorierna Fullsize Van och Standard (FVMR, SWAR och SWMR) är tillgängliga för hyrestagare från 25 år.
Bilkategorin Luxury (LWAR) är tillgängliga för hyrestagare från 27 år.

För hyrestagare i åldern 19–21 år tillkommer en avgift för unga förare på 22 EUR plus moms och flygplats-/järnvägsavgifter (i tillämpliga fall).
För hyrestagare i åldern 22–24 år tillkommer en avgift för unga förare på 11 EUR plus moms och flygplats-/järnvägsavgifter (i tillämpliga fall).

För hyrestagare från 25 år tas det inte ut någon avgift för unga förare. Läs noga lokala regler och villkor i samband med slutförandet av bokningen.

Betalningssätt
TILLÅTNA KREDITKORT
Tillåtna kreditkort är American Express, Mastercard, VISA och Diners Club.

TILLÅTNA BETALNINGSSÄTT
Alla större kreditkort samt vouchers godtas som betalningssätt. Betalkort och kontakter godtas inte. Deposition: Alla kunder måste erlägga deposition i form av en kopia av kreditkortet. Depositionen uppgår till självrisken vid stöld plus 100 EUR för bränsle. (Beloppet blir högre när tillvalsalternativ köps på plats). Depositionen blir lägre om kunden köper en ZEP-försäkring. Depositionen uppgår till mellan 1 100 och 2 600 EUR beroende på fordonsklass utan ZEP-försäkring, respektive 450 till 950 EUR med ZEP-försäkring.

Krav för bilhyrare
KÖRKORTSKRAV. Giltigt körkort som har varit giltigt i minst ett år är ett obligatoriskt krav. Körkortet måste vara giltigt för internationellt bruk. I annat fall måste ett nationellt körkort översättas i sin helhet, med latinska bokstäver, hos en ambassad eller motsvarande myndighet. Foto är obligatoriskt och måste åtföljas av ett ID-dokument, med latinska bokstäver, med angivelse av hemadress. Nationellt körkort, översättning och pass måste vara utställda i samma namn och uppvisas vid ett och samma tillfälle.

För vissa bilkategorier (till exempel specialbilar med automatväxel, Premium, Luxury eller Minivan) måste hyrestagaren uppvisa ett sekundärt kreditkort. Ett av kreditkorten måste ha utfärdats av ett av följande kreditkortsföretag: American Express, Diners och VISA Gold.

KUNDENS KVALIFIKATION. I händelse av att kunden inte uppfyller kvalificeringskraven, specifikt: 1. Kan inte uppvisa kreditkort med eget namn 2. Uppvisar ett kreditkort som garanti för ett Electron-kort, betalkort och/eller laddningsbart kort 3. Kreditkortet täcker inte depositionen och kostnaden för eventuella extratjänster 4. Saknar giltigt körkort som har varit giltigt i minst ett år 5. Saknar giltigt körkort för internationellt bruk (gäller utländska medborgare) 6. Är yngre än 19 år (minimiåldern för förare) eller har bokat en bilkategori som inte är tillåten enligt företagets regler för hyrestagarens ålder. 7. Är äldre än 75 år 8. Nekar till att uppge adress och kontaktuppgifter 9. Nekar till att uppge hemadress och e-postadress, UTGÅR INGEN ÅTERBETALNING AV BOKNINGSAVGIFTEN, och eventuell förbetalning behålls som straffavgift. Alamo/National/Enterprise förbehåller sig under alla omständigheter rätten att efter eget gottfinnande begära ett sekundärt kreditkort eller neka till uthyrning när de garantier som uppvisas av kunden inte betraktas som tillräckliga, eller när kunden av andra relevanta skäl inte är kvalificerad som hyrestagare.Uthyrningen omfattas av följande ytterligare uthyrningsvillkor:

Regler för hyra över landsgränser
Hyrestagaren har endast rätt att köra bilen i följande länder: Italien, Vatikanen, San Marino, Frankrike, Spanien, Andorra, Gibraltar, Portugal, Storbritannien, Irland, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Monaco, Schweiz, Österrike, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Liechtenstein, Slovenien, Kroatien, Montenegro, Tjeckien, Slovakien. I händelse av tullavgifter/trafikböter tillkommer en administrationsavgift.

Körsträcka Policy
Mileage- alla fordon inkluderar obegränsad körsträcka .

Bränsle Policy
Du kommer att krävas för att återlämna fordonet med samma mängd bränsle tillhandahålls pre köpt bränslealternativkanske tillgängliga . Vänd vid ankomsten om det behövs

Regler för ytterligare förare
Alla ytterligare förare omfattas av uthyrningsvillkor. För varje ytterligare förare tas det ut en extra avgift på 5,00 EUR per dag plus moms och flygplats-/järnvägsavgifter (i tillämpliga fall).Du bär ansvaret för följande extra avgifter och skulder, om dessa uppstår:

Ytterligare hyreskostnader om du gör några ändringar gällande den bokade hyrbilen, uthyrningsperioden eller tillvalsprodukter
• Skador, stöld eller ansvarsförsäkring som inte täcks av en skyddsprodukt
• Alla böter eller straffavgifter som du ådrar dig i samband med att du framför fordonet under hyresperioden, till exempel parkerings- eller fortkörningsböter, plus rimliga administrationsavgifter
• Avgifter vid sen återlämning
• Alla juridiska kostnader i samband med inkassering av avgifter som förfallit till betalning enligt villkoren i hyresavtalet
• En rimlig hämtningsavgift om ett fordon inte lämnas till det ursprungliga uthyrningskontoret
• Kostnader för rengöring av fordonet om du lämnar det i ett smutsigt skick
När du ingår hyresavtalet måste du uppvisa ett giltigt kredit- eller bankkort som säkerhet för eventuella avgifter som uppstår under uthyrningsperioden. Med din underskrift på hyresavtalet förauktoriserar du att Uthyrningsföretaget får debitera kortet för framtida avgifter som du blir skyldig. Uthyrningsföretaget kan dessutom kräva en deposition för framtida skulder. Depositionsbeloppet varierar beroende på i vilket land uthyrningen sker.Du kan bestrida avgifter för skador hos:
DRU.UK9Z@erac.com , 0845 604 2881