Avbokning och avbokningsavgifter

Du har inte någon ångerrätt för bokningen enligt EU-rätt, däremot kan du avboka din bokning när som helst oavsett anledning genom att följa instruktionerna på vår hemsida. Du kommer att erhålla full återbetalning av det totala beloppet för bokningen om du avbokar din bokning 3 dagar eller tidigare innan din specificerade upphämtningstid.
• Om du avbokar din bokning mindre än 7 dagar men mer än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 280 SEK, beroende på vilket som är lägst.
• Om du avbokar din bokning mindre än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstid före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst.
Den återbetalning som du är berättigad till kommer att göras till det kredit eller debetkort som du använde när du gjorde bokningen.

Enterprise förbehåller sig rätten att närsomhelst, om det finns skälig anledning, genom meddelande avboka din bokning, inkluderat men inte begränsat till: force majeure som påverkar tillgången till fordon; grovt avtalsbrott från din sida, inkluderande att inte betala förfallna belopp för uthyrning, trakasserier eller annan kränkande behandling av Enterprises anställda, kunder, koncernbolag, licenstagare och franchisetagare; eller bedrägligt beteende från din sida. Om sådan avbokning görs kommer vi att återbetala bokningsavgiften.

Uteblivna, sena och tidiga ankomster

För bokningar som inte är till/från en flygplats – Ditt fordon kommer att finnas tillgängligt för dig i två timmar efter din specificerade upphämtningstid. Därefter kan vi inte garantera att ett fordon kommer att vara tillgängligt när du anländer.
För bokningar till/från en flygplats – Om du har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig tills planet har landat och tömts. Om en flygförsening resulterar i att du landar efter uthyrningsfirmans stängningstid kommer en anställd att vänta tills planet har landat och tömts. Om förseningen överstiger 1 timme efter uthyrningsfirmans stängningstid kan en övertidsavgift tillkomma. Om du inte har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig till det som inträffar tidigast av två timmar efter din specificerade upphämtningstid eller tills uthyrningsfirmans stängningstid.

Om du anländer till uthyrningsfirman 1 dag eller tidigare innan datumet angivet för bokningen, har vi kanske inte ditt valda fordon tillgängligt. Uthyrningsfirman kommer att hantera din bokning beroende på tillgång till det valda fordonet.

Om du inte hämtar bilen på angiven upphämtningstid eller om fordonet inte var tillgängligt på grund av din sena ankomst enligt förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för denna underlåtelse, antingen kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst. Om du underlåter att komma sker återbetalning till ditt kreditkort, minus underlåtelseavgiften.

Ej använda hyrdagar

Lägg märke till att eventuella hyrdagar som inte används för förbetalda bokningar ej återbetalas.

Ovan nämnda avgifter gäller för alla länder förutom Storbritannien dä följande avgifter gäller:

Om du inte hämtar upp din bil vid den utsatta upphämtningstiden reserverar vi oss rätten ta ut en avgift för den icke utnyttjade hyrtiden.

Nicaragua - Alamo

Additional Driver Policy

$5 USD per day

Age Requirements

$10 USD per day for drivers between the age of 21-24. Minimum 21 Maximum 75

Cross Border Policy

Unrestricted driving within Nicaragua only. Renters wishing to visit Costa Rica must prearrange at time of rental, for a vehicle exchange at the Nicaragua/Costa Rica border. A three (3) day minimum notice is required. Upon vehicle exchange at the border, the original agreement is closed and a second rental agreement is issued by Alamo Costa Rica (same rate is applied). A vehicle exchange fee totaling $50 USD is assessed; $25 charged by Nicaragua when the original agreement is closed plus $25 charged by Costa Rica when the new agreement is opened. When the renter returns to Nicaragua, the same process applies plus an additional $50 exchange fee. Renters not planning to return to Nicaragua must notify the rental location in Nicaragua when prearranging the vehicle exchange.

Delivery / Collection

No Delivery & Collection available. Free pick-up and drop off up to 3 miles from rental location. Between 3-15 miles from rental location $20 USD fee is applicable. More the 15 miles distance is available at cost of $30 and above depending on location. Must be prearranged.

Insurance Excess

COLLISION DAMAGE WAIVER/THEFT PROTECTION (CDW-TP) $11 USD for car groups CCMR $20 SFAR FPMR If CDW/TP is declined, renter is responsible for the full value of damage or theft of the rental vehicle. CDW/TP DEDUCTIBLE CDW deductible is 20% of the damages. TP deductible is 30% of vehicle value. CDW & TP DEDUCTIBLE PROTECTION (DP) $20.00 USD PER DAY. This will reduce CDW & TP deductible to $0.00. This is a combination of CDW-DP & TP-DP. CDW DEDUCTIBLE PROTECTION (CDW-DP) $15.00 USD PER DAY. This will reduce CDW deductible to $0.00 TP DEDUCTIBLE PROTECTION (TP-DP) $5.00 USD PER DAY. This will reduce TP deductible to $0.00 PRIMARY LIABILITY INSURANCE (PLI) (Mandatory) The purchase of Primary Liability Insurance (PLI) is mandatory at a cost $12.99 USD per day for car groups. PLI provides liability coverage of approximately $20,000 USD per accident and $ 5,000 USD for personal injury or up $10,000 USD for two more people injured. for all accident related expenses not pertaining to the rental vehicle. The PLI deductible is 20% of total damages to the third party property.

License Requirements

Full and Valid Driver's License from country of origin. Should your driving license not be resident to the country of origin of your booking we reserve the right to charge an appropriate rate for your country of residence.

One Way Rentals

One way charges may apply, payable at time of rental. One way charges cannot be prepaid.

Out of Hours Policy

Alamo Nicaragua will operate normal business hours and will not observe bank and public holidays.

Payment Policy

Passport and Major Credit Card in renters name required. Major credit cards accepted: Visa, Master Card and American Express. Travel/Tour & Corporate Vouchers accepted. No Cash rentals. An authorization of $1000 USD will be placed on credit card upon rental of vehicle. This authorization amount may be used toward damage or late charges in the event vehicle is returned with damage and insurance was not purchased and/or late charges are assessed.

Refuelling Policy

Pick up and return full or surcharge of 50% will apply.

Roadside Assistance

Call (505) 8855-6970 or client can contact the Corporate Headquarters @ (505) 2277-1117. In the case of an accident, Customer must complete a police report at time of incident.

Special Equipment

Infant Seats: $3 USD per day Cellular phones: $3 USD per day

Surcharges

$10 USD per rental Airport fee applicable at Managua Airport. $1.00 per day License Plate Fee (Contracted rates may include the License Plate Fee).

Tax

15% State tax (Contracted rates may include the VAT).