Nicaragua Nyttig InformationAvbokning och avbokningsavgifter
Du har inte någon ångerrätt för bokningen enligt EU-rätt, däremot kan du avboka din bokning när som helst oavsett anledning genom att följa instruktionerna på vår hemsida. Du kommer att erhålla full återbetalning av det totala beloppet för bokningen om du avbokar din bokning 3 dagar eller tidigare innan din specificerade upphämtningstid.
• Om du avbokar din bokning mindre än 7 dagar men mer än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 280 SEK, beroende på vilket som är lägst.
• Om du avbokar din bokning mindre än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstid före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst.
Den återbetalning som du är berättigad till kommer att göras till det kredit eller debetkort som du använde när du gjorde bokningen.

Alamo förbehåller sig rätten att närsomhelst, om det finns skälig anledning, genom meddelande avboka din bokning, inkluderat men inte begränsat till: force majeure som påverkar tillgången till fordon; grovt avtalsbrott från din sida, inkluderande att inte betala förfallna belopp för uthyrning, trakasserier eller annan kränkande behandling av Alamo anställda, kunder, koncernbolag, licenstagare och franchisetagare; eller bedrägligt beteende från din sida. Om sådan avbokning görs kommer vi att återbetala bokningsavgiften.

Uteblivna, sena och tidiga ankomster
För bokningar som inte är till/från en flygplats – Ditt fordon kommer att finnas tillgängligt för dig i två timmar efter din specificerade upphämtningstid. Därefter kan vi inte garantera att ett fordon kommer att vara tillgängligt när du anländer.
För bokningar till/från en flygplats – Om du har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig tills planet har landat och tömts. Om en flygförsening resulterar i att du landar efter uthyrningsfirmans stängningstid kommer en anställd att vänta tills planet har landat och tömts. Om förseningen överstiger 1 timme efter uthyrningsfirmans stängningstid kan en övertidsavgift tillkomma. Om du inte har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig till det som inträffar tidigast av två timmar efter din specificerade upphämtningstid eller tills uthyrningsfirmans stängningstid.

Om du anländer till uthyrningsfirman 1 dag eller tidigare innan datumet angivet för bokningen, har vi kanske inte ditt valda fordon tillgängligt. Uthyrningsfirman kommer att hantera din bokning beroende på tillgång till det valda fordonet.

Om du inte hämtar bilen på angiven upphämtningstid eller om fordonet inte var tillgängligt på grund av din sena ankomst enligt förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för denna underlåtelse, antingen kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst. Om du underlåter att komma sker återbetalning till ditt kreditkort, minus underlåtelseavgiften.

Ej använda hyrdagar
Lägg märke till att eventuella hyrdagar som inte används för förbetalda bokningar ej återbetalas.

Viktiga fakta om biluthyrningenDet här är en sammanfattning av viktiga fakta som du bör känna till när du hyr ett fordon och som kan hjälpa dig att förstå vad som ingår i ditt hyresavtal.

Hyresavtalet ingås när och på den plats som fordonsuthyrningen sker mellan dig och Alamo Rent A Car koncernbolag eller franchisetagare som driver filialen (nedan ”Uthyrningsföretaget”). Du ska alltid läsa hela hyresavtalet innan du signerar det. Du kan granska hyresavtalet i landet där du hyr fordonet när du hämtar ut det.

Såvida du inte köper en extra försäkring eller en skyddsprodukt, eller om en ingår i din bokning enligt ovan, är du i enlighet med hyresavtalet betalningsansvarig gentemot Uthyrningsföretaget för stöld eller annan skada på fordonet under hela uthyrningsperioden. Detta gäller även om olyckan inte var ditt fel. Du är betalningsansvarig för förlorad inkomst om fordonet inte kan hyras ut på grund av att det är skadat eller har blivit stulet, en rimlig administrationsavgift, om fordonet sjunker i värde, samt eventuella avgifter för bogsering, förvaring eller beslagtagning. Såvida inte ansvarsförsäkring ingår i hyran enligt nedan eller köps separat av dig, så är du även ansvarig för personskada eller andra skador på tredje part.

Observera att ditt ansvar för skador förlängs tills fordonet har checkats in av Uthyrningsföretaget. Om du lämnar fordonet efter Uthyrningsföretagets öppettider förblir du ansvarig för skada eller förlust i enlighet med hyresavtalet tills Uthyrningsföretaget öppnar och genomför kontroll av fordonet, om inte annat anges i hyresavtalet.I hyresavtalet ingår följande skyddsprodukter:

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
COLLISION DAMAGE WAIVER/THEFT PROTECTION (CDW-TP) $11 USD for car groups CCMR $20 SFAR FPMR If CDW/TP is declined, renter is responsible for the full value of damage or theft of the rental vehicle. CDW/TP DEDUCTIBLE CDW deductible is 20% of the damages. TP deductible is 30% of vehicle value. CDW & TP DEDUCTIBLE PROTECTION (DP) $20.00 USD PER DAY. This will reduce CDW & TP deductible to $0.00. This is a combination of CDW-DP & TP-DP. CDW DEDUCTIBLE PROTECTION (CDW-DP) $15.00 USD PER DAY. This will reduce CDW deductible to $0.00 TP DEDUCTIBLE PROTECTION (TP-DP) $5.00 USD PER DAY. This will reduce TP deductible to $0.00 PRIMARY LIABILITY INSURANCE (PLI) (Mandatory) The purchase of Primary Liability Insurance (PLI) is mandatory at a cost $12.99 USD per day for car groups. PLI provides liability coverage of approximately $20,000 USD per accident and $ 5,000 USD for personal injury or up $10,000 USD for two more people injured. for all accident related expenses not pertaining to the rental vehicle. The PLI deductible is 20% of total damages to the third party property.

Stöldskydd (TP)
x

Följande skyddsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada (SCDW)
x

Personskadeförsäkring PAI
x

Vägassistans (RAP)
xI hyran ingår inga utrustningprodukter.

Följande utrustningsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Infant Seats: $3 USD per day Cellular phones: $3 USD per dayHyresavtalet omfattas av följande minimikrav:

Ålderskrav
$10 USD per day for drivers between the age of 21-24. Minimum 21 Maximum 75

Betalningssätt
Passport and Major Credit Card in renters name required. Major credit cards accepted: Visa, Master Card and American Express. Travel/Tour & Corporate Vouchers accepted. No Cash rentals. An authorization of $1000 USD will be placed on credit card upon rental of vehicle. This authorization amount may be used toward damage or late charges in the event vehicle is returned with damage and insurance was not purchased and/or late charges are assessed.

Krav för bilhyrare
Full and Valid Driver's License from country of origin. Should your driving license not be resident to the country of origin of your booking we reserve the right to charge an appropriate rate for your country of residence.Uthyrningen omfattas av följande ytterligare uthyrningsvillkor:

Regler för hyra över landsgränser
Unrestricted driving within Nicaragua only. Renters wishing to visit Costa Rica must prearrange at time of rental, for a vehicle exchange at the Nicaragua/Costa Rica border. A three (3) day minimum notice is required. Upon vehicle exchange at the border, the original agreement is closed and a second rental agreement is issued by Alamo Costa Rica (same rate is applied). A vehicle exchange fee totaling $50 USD is assessed; $25 charged by Nicaragua when the original agreement is closed plus $25 charged by Costa Rica when the new agreement is opened. When the renter returns to Nicaragua, the same process applies plus an additional $50 exchange fee. Renters not planning to return to Nicaragua must notify the rental location in Nicaragua when prearranging the vehicle exchange.

Körsträcka Policy
Mileage- alla fordon inkluderar obegränsad körsträcka .

Bränsle Policy
Du kommer att krävas för att återlämna fordonet med samma mängd bränsle tillhandahålls pre köpt bränslealternativkanske tillgängliga . Vänd vid ankomsten om det behövs

Regler för ytterligare förare
$5 USD per dayDu bär ansvaret för följande extra avgifter och skulder, om dessa uppstår:

Ytterligare hyreskostnader om du gör några ändringar gällande den bokade hyrbilen, uthyrningsperioden eller tillvalsprodukter
• Skador, stöld eller ansvarsförsäkring som inte täcks av en skyddsprodukt
• Alla böter eller straffavgifter som du ådrar dig i samband med att du framför fordonet under hyresperioden, till exempel parkerings- eller fortkörningsböter, plus rimliga administrationsavgifter
• Avgifter vid sen återlämning
• Alla juridiska kostnader i samband med inkassering av avgifter som förfallit till betalning enligt villkoren i hyresavtalet
• En rimlig hämtningsavgift om ett fordon inte lämnas till det ursprungliga uthyrningskontoret
• Kostnader för rengöring av fordonet om du lämnar det i ett smutsigt skick
När du ingår hyresavtalet måste du uppvisa ett giltigt kredit- eller bankkort som säkerhet för eventuella avgifter som uppstår under uthyrningsperioden. Med din underskrift på hyresavtalet förauktoriserar du att Uthyrningsföretaget får debitera kortet för framtida avgifter som du blir skyldig. Uthyrningsföretaget kan dessutom kräva en deposition för framtida skulder. Depositionsbeloppet varierar beroende på i vilket land uthyrningen sker.Du kan bestrida avgifter för skador hos:
DRU.UK9Z@erac.com , 0845 604 2881