Nederländerna Nyttig InformationAvbokning och avbokningsavgifter

Du har inte någon ångerrätt för bokningen enligt EU-rätt, däremot kan du avboka din bokning när som helst oavsett anledning genom att följa instruktionerna på vår hemsida. Du kommer att erhålla full återbetalning av det totala beloppet för bokningen om du avbokar din bokning 3 dagar eller tidigare innan din specificerade upphämtningstid.
• Om du avbokar din bokning mindre än 7 dagar men mer än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 280 SEK, beroende på vilket som är lägst.
• Om du avbokar din bokning mindre än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstid före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst.
Den återbetalning som du är berättigad till kommer att göras till det kredit eller debetkort som du använde när du gjorde bokningen.

Enterprise förbehåller sig rätten att närsomhelst, om det finns skälig anledning, genom meddelande avboka din bokning, inkluderat men inte begränsat till: force majeure som påverkar tillgången till fordon; grovt avtalsbrott från din sida, inkluderande att inte betala förfallna belopp för uthyrning, trakasserier eller annan kränkande behandling av Enterprises anställda, kunder, koncernbolag, licenstagare och franchisetagare; eller bedrägligt beteende från din sida. Om sådan avbokning görs kommer vi att återbetala bokningsavgiften.

Uteblivna, sena och tidiga ankomster

För bokningar som inte är till/från en flygplats – Ditt fordon kommer att finnas tillgängligt för dig i två timmar efter din specificerade upphämtningstid. Därefter kan vi inte garantera att ett fordon kommer att vara tillgängligt när du anländer.
För bokningar till/från en flygplats – Om du har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig tills planet har landat och tömts. Om en flygförsening resulterar i att du landar efter uthyrningsfirmans stängningstid kommer en anställd att vänta tills planet har landat och tömts. Om förseningen överstiger 1 timme efter uthyrningsfirmans stängningstid kan en övertidsavgift tillkomma. Om du inte har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig till det som inträffar tidigast av två timmar efter din specificerade upphämtningstid eller tills uthyrningsfirmans stängningstid.

Om du anländer till uthyrningsfirman 1 dag eller tidigare innan datumet angivet för bokningen, har vi kanske inte ditt valda fordon tillgängligt. Uthyrningsfirman kommer att hantera din bokning beroende på tillgång till det valda fordonet.

Om du inte hämtar bilen på angiven upphämtningstid eller om fordonet inte var tillgängligt på grund av din sena ankomst enligt förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för denna underlåtelse, antingen kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst. Om du underlåter att komma sker återbetalning till ditt kreditkort, minus underlåtelseavgiften.

Ej använda hyrdagar

Lägg märke till att eventuella hyrdagar som inte används för förbetalda bokningar ej återbetalas.

Ovan nämnda avgifter gäller för alla länder förutom Storbritannien dä följande avgifter gäller:

Om du inte hämtar upp din bil vid den utsatta upphämtningstiden reserverar vi oss rätten ta ut en avgift för den icke utnyttjade hyrtiden.

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
CDW friskriver eller sänker hyrarens ansvar för skador på hyrbilen (exempelvis bärgning, lagring, förlust av användning, administrativa avgifter eller värdeminskning) enligt villkoren i hyresavtalet och gällande lagar.
Kostnadsreducering för vagnskada (CDW) utgör inte en försäkring. Skyddet som erbjuds av CDW kan redan täckas av hyrarens befintliga skydd. Enterprise kan inte utvärdera hyrarens befintliga skydd; därför bör hyraren undersöka skyddet som ges genom kreditkortet, bilförsäkringen eller andra skydd som redan kan ge det skydd som erbjuds av CDW. Hyraren kommer att ha en självrisk på mellan 750 och 1 150 EUR, beroende på fordonskategori.

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada (SCDW)
Ytterligare skydd i form av ytterligare kostnadsreducering för vagnskada eller toppskydd erbjuds för att delvis eller helt undvika det redan begränsade ansvaret i händelse av skada på hyrfordonet, dess delar och tillbehör, inklusive förluster som uppstår på grund av krock, skadegörelse eller stöldförsök förutsatt att fordonet används i enlighet med villkoren och bestämmelserna i hyresavtalet. Obs: Det är obligatoriskt att teckna kostnadsreducering för vagnskada när hyraren också väljer att teckna ytterligare skydd eller toppskydd. Om avgiften omfattar CDW har hyraren genom ytterligare kostnadsreducering för vagnskada eller toppskydd möjligheten att teckna partiellt eller totalt undviken självrisk för CDW kostnadsreducering för vagnskada i händelse av skada på hyrfordonet, dess delar och tillbehör, inklusive förluster som uppstår på grund av krock, skadegörelse, stöld eller stöldförsök förutsatt att fordonet används i enlighet med villkoren och bestämmelserna i hyresavtalet. Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada (SCDW) omfattar inte tak, däck eller vindrutor, trasiga/borttappade nycklar eller förorening av bränsle. Toppskydd (SCDW2/SCDW3) omfattar inte trasiga/borttappade nycklar eller förorening av bränsle. Ytterligare skydd och toppskydd kan tecknas vid bokningstillfället eller vid upphämtningstillfället och är inte tillgängligt för kunder med företagskontrakt om företagsnumret inte uppvisas när detta val är giltigt.

Stöldskydd
Stöldskydd (TP) minskar hyrarens betalningsansvar till självrisken i händelse av stöld. Självrisken för stöldskydd (TP) ligger på mellan 750 och 1 150 EUR inkl. moms.

Personlig olycksfallsförsäkring (PAI)
Personlig olycksfallsförsäkring (PAI) vid det här uthyrningskontoret är 9 EUR per dag. Personlig olycksfallsförsäkring (PAI) erbjuds vid hyrestillfället till en daglig tilläggsavgift. Om du godtar det täcker PAI hyraren och passagerarna i händelse av olycka eller dödsfall. Det är valfritt att teckna PAI och krävs inte för att få hyra en bil. Skyddet som erbjuds av PAI kan redan täckas av hyrarens befintliga skydd. Företaget kan inte utvärdera hyrarens befintliga skydd; därför bör hyraren undersöka sin försäkring eller andra skydd som redan kan ge det skydd som erbjuds av PAI.

Vägassistans
Enterprises uthyrningskontor tillhandahåller vägassistans till kunden. Den här tjänsten hanteras av ANWB vägassistans och är tillgänglig dygnet runt. Den här tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Vägassistans ger gratis bärgning vid olycka. Mer information om vägassistans, bland annat telefonnumret för vägassistans dygnet runt, tillhandahålls vid hyrestillfället. Vägassistans ingår i hyran i händelse av mekaniskt haveri som inte orsakats av oaktsamhet eller avsiktlig vårdslöshet från förarens sida.Regler för ytterligare förare
Det tillkommer en tilläggsavgift på 4 EUR per dag exkl. moms för varje extra förare annan än make/maka eller sambo. Fullständiga hyresvillkor gäller för alla extra förare.

Ålderskrav
Alla fordonskategorier är tillgängliga för alla hyrare som är minst 18 år, förutom fordonskategorierna Fullstor, Premium och Lyx, vilka endast är tillgängliga för hyrare som är minst 25 år.

Krav för bilhyrare
Alla förare (inklusive extra förare) måste vid hyrestillfället uppvisa giltigt körkort, två bevis på hemadress, foto-id (pass och körkort) samt ett större kreditkort (American Express, Visa, MasterCard) i sitt eget namn. Körkortet måste ha getts ut av behörig myndighet och ha innehafts i minst 1 år vid hyresperiodens början. Förare vars körkort består av flera delar måste uppvisa alla delar. Internationellt körkort krävs för alla icke-europeiska körkort om det är skrivet på ett annat språk eller med andra tecken än det som gäller i hyreslandet. Bevis på hemadress, vilket kan vara el-, vatten- eller gasräkning, kreditkortsräkning eller kontoutdrag, får inte vara äldre än tre månader. Vi förbehåller oss rättigheten att begära ytterligare id-information och göra ytterligare id-kontroller. Dessa kan inkludera id-kontroller med externa partner som kan kontrollera lämnade uppgifter mot databaser som de har åtkomst till.

Envägshyror
Inrikes envägshyra mellan Alamos uthyrningskontor Amsterdam–Schipol flygplats och Amsterdams centralstation är kostnadsfritt. För utrikes envägshyra rekommenderas kunden att prata med uthyrningskontoret om detta vid bokningstillfället. Avgifter tillkommer och är tillgängliga på begäran.

Regler för resande över landsgränser
Regler för resande över landsgränser: Resande över landsgränser är endast tillåtet in i: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Portugal, San Marino, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten.

Kunden måste få skriftligt tillstånd för att få köra in i andra länder än de ovanstående.

Vissa begränsningar kan gälla för:
– att lasta fordonet på tåg, båtar, färjor eller liknande transportmedel.
– att föra fordonet från fastlandet till en ö.
– att föra vissa fordonstyper över landsgränser; du rekommenderas att prata med uthyrningskontoret om detta vid bokningstillfället.


Visa, American Express, MasterCard och Diners Club tas emot. Kontant betalning, resecheckar och eurocheckar tas inte emot. Endast bokningar som görs i Europa: Maestro (betalkort) är godkänt som betalningsform för fordonskategorierna Mini, Ekonomi, Kompakt, Mellanstor samt Standard. Ett giltigt internationellt kreditkort krävs alltid för deposition (bestäms av hyresbelopp och andra relevanta avgifter samt självrisk), vilken kommer att läggas på kortet tills bilen återlämnas.