Nederländerna Nyttig Information
Viktiga fakta om biluthyrningenDet här är en sammanfattning av viktiga fakta som du bör känna till när du hyr ett fordon och som kan hjälpa dig att förstå vad som ingår i ditt hyresavtal.

Hyresavtalet ingås när och på den plats som fordonsuthyrningen sker mellan dig och Alamo Rent A Car koncernbolag eller franchisetagare som driver filialen (nedan ”Uthyrningsföretaget”). Du ska alltid läsa hela hyresavtalet innan du signerar det. Du kan granska hyresavtalet i landet där du hyr fordonet när du hämtar ut det.

Såvida du inte köper en extra försäkring eller en skyddsprodukt, eller om en ingår i din bokning enligt ovan, är du i enlighet med hyresavtalet betalningsansvarig gentemot Uthyrningsföretaget för stöld eller annan skada på fordonet under hela uthyrningsperioden. Detta gäller även om olyckan inte var ditt fel. Du är betalningsansvarig för förlorad inkomst om fordonet inte kan hyras ut på grund av att det är skadat eller har blivit stulet, en rimlig administrationsavgift, om fordonet sjunker i värde, samt eventuella avgifter för bogsering, förvaring eller beslagtagning. Såvida inte ansvarsförsäkring ingår i hyran enligt nedan eller köps separat av dig, så är du även ansvarig för personskada eller andra skador på tredje part.

Observera att ditt ansvar för skador förlängs tills fordonet har checkats in av Uthyrningsföretaget. Om du lämnar fordonet efter Uthyrningsföretagets öppettider förblir du ansvarig för skada eller förlust i enlighet med hyresavtalet tills Uthyrningsföretaget öppnar och genomför kontroll av fordonet, om inte annat anges i hyresavtalet.I hyresavtalet ingår följande skyddsprodukter:

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
CDW friskriver eller sänker hyrarens ansvar för skador på hyrbilen (exempelvis bärgning, lagring, förlust av användning, administrativa avgifter eller värdeminskning) enligt villkoren i hyresavtalet och gällande lagar.
Kostnadsreducering för vagnskada (CDW) utgör inte en försäkring. Skyddet som erbjuds av CDW kan redan täckas av hyrarens befintliga skydd. Enterprise kan inte utvärdera hyrarens befintliga skydd; därför bör hyraren undersöka skyddet som ges genom kreditkortet, bilförsäkringen eller andra skydd som redan kan ge det skydd som erbjuds av CDW. Hyraren kommer att ha en självrisk på mellan 750 och 1 150 EUR, beroende på fordonskategori.

Stöldskydd (TP)
Stöldskydd (TP) minskar hyrarens betalningsansvar till självrisken i händelse av stöld. Självrisken för stöldskydd (TP) ligger på mellan 750 och 1 150 EUR inkl. moms.

Följande skyddsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada (SCDW)
Ytterligare skydd i form av ytterligare kostnadsreducering för vagnskada eller toppskydd erbjuds för att delvis eller helt undvika det redan begränsade ansvaret i händelse av skada på hyrfordonet, dess delar och tillbehör, inklusive förluster som uppstår på grund av krock, skadegörelse eller stöldförsök förutsatt att fordonet används i enlighet med villkoren och bestämmelserna i hyresavtalet. Obs: Det är obligatoriskt att teckna kostnadsreducering för vagnskada när hyraren också väljer att teckna ytterligare skydd eller toppskydd. Om avgiften omfattar CDW har hyraren genom ytterligare kostnadsreducering för vagnskada eller toppskydd möjligheten att teckna partiellt eller totalt undviken självrisk för CDW kostnadsreducering för vagnskada i händelse av skada på hyrfordonet, dess delar och tillbehör, inklusive förluster som uppstår på grund av krock, skadegörelse, stöld eller stöldförsök förutsatt att fordonet används i enlighet med villkoren och bestämmelserna i hyresavtalet. Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada (SCDW) omfattar inte tak, däck eller vindrutor, trasiga/borttappade nycklar eller förorening av bränsle. Toppskydd (SCDW2/SCDW3) omfattar inte trasiga/borttappade nycklar eller förorening av bränsle. Ytterligare skydd och toppskydd kan tecknas vid bokningstillfället eller vid upphämtningstillfället och är inte tillgängligt för kunder med företagskontrakt om företagsnumret inte uppvisas när detta val är giltigt.

Personskadeförsäkring PAI
Personlig olycksfallsförsäkring (PAI) vid det här uthyrningskontoret är 9 EUR per dag. Personlig olycksfallsförsäkring (PAI) erbjuds vid hyrestillfället till en daglig tilläggsavgift. Om du godtar det täcker PAI hyraren och passagerarna i händelse av olycka eller dödsfall. Det är valfritt att teckna PAI och krävs inte för att få hyra en bil. Skyddet som erbjuds av PAI kan redan täckas av hyrarens befintliga skydd. Företaget kan inte utvärdera hyrarens befintliga skydd; därför bör hyraren undersöka sin försäkring eller andra skydd som redan kan ge det skydd som erbjuds av PAI.

Vägassistans (RAP)
Enterprises uthyrningskontor tillhandahåller vägassistans till kunden. Den här tjänsten hanteras av ANWB vägassistans och är tillgänglig dygnet runt. Den här tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Vägassistans ger gratis bärgning vid olycka. Mer information om vägassistans, bland annat telefonnumret för vägassistans dygnet runt, tillhandahålls vid hyrestillfället. Vägassistans ingår i hyran i händelse av mekaniskt haveri som inte orsakats av oaktsamhet eller avsiktlig vårdslöshet från förarens sida.I hyran ingår inga utrustningprodukter.

Följande utrustningsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Child Seat(£ 5.11 / day)Hyresavtalet omfattas av följande minimikrav:

Ålderskrav
Alla fordonskategorier är tillgängliga för alla hyrare som är minst 18 år, förutom fordonskategorierna Fullstor, Premium och Lyx, vilka endast är tillgängliga för hyrare som är minst 25 år.

Betalningssätt
Visa, American Express, MasterCard och Diners Club tas emot. Kontant betalning, resecheckar och eurocheckar tas inte emot. Endast bokningar som görs i Europa: Maestro (betalkort) är godkänt som betalningsform för fordonskategorierna Mini, Ekonomi, Kompakt, Mellanstor samt Standard. Ett giltigt internationellt kreditkort krävs alltid för deposition (bestäms av hyresbelopp och andra relevanta avgifter samt självrisk), vilken kommer att läggas på kortet tills bilen återlämnas.

Krav för bilhyrare
Alla förare (inklusive extra förare) måste vid hyrestillfället uppvisa giltigt körkort, två bevis på hemadress, foto-id (pass och körkort) samt ett större kreditkort (American Express, Visa, MasterCard) i sitt eget namn. Körkortet måste ha getts ut av behörig myndighet och ha innehafts i minst 1 år vid hyresperiodens början. Förare vars körkort består av flera delar måste uppvisa alla delar. Internationellt körkort krävs för alla icke-europeiska körkort om det är skrivet på ett annat språk eller med andra tecken än det som gäller i hyreslandet. Bevis på hemadress, vilket kan vara el-, vatten- eller gasräkning, kreditkortsräkning eller kontoutdrag, får inte vara äldre än tre månader. Vi förbehåller oss rättigheten att begära ytterligare id-information och göra ytterligare id-kontroller. Dessa kan inkludera id-kontroller med externa partner som kan kontrollera lämnade uppgifter mot databaser som de har åtkomst till.Uthyrningen omfattas av följande ytterligare uthyrningsvillkor:

Regler för hyra över landsgränser
Regler för resande över landsgränser: Resande över landsgränser är endast tillåtet in i: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Portugal, San Marino, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten.

Kunden måste få skriftligt tillstånd för att få köra in i andra länder än de ovanstående.

Vissa begränsningar kan gälla för:
– att lasta fordonet på tåg, båtar, färjor eller liknande transportmedel.
– att föra fordonet från fastlandet till en ö.
– att föra vissa fordonstyper över landsgränser; du rekommenderas att prata med uthyrningskontoret om detta vid bokningstillfället.

Körsträcka Policy
Mileage- alla fordon inkluderar obegränsad körsträcka .

Bränsle Policy
Du kommer att krävas för att återlämna fordonet med samma mängd bränsle tillhandahålls pre köpt bränslealternativkanske tillgängliga . Vänd vid ankomsten om det behövs

Regler för ytterligare förare
Det tillkommer en tilläggsavgift på 4 EUR per dag exkl. moms för varje extra förare annan än make/maka eller sambo. Fullständiga hyresvillkor gäller för alla extra förare.Du bär ansvaret för följande extra avgifter och skulder, om dessa uppstår:

Ytterligare hyreskostnader om du gör några ändringar gällande den bokade hyrbilen, uthyrningsperioden eller tillvalsprodukter
• Skador, stöld eller ansvarsförsäkring som inte täcks av en skyddsprodukt
• Alla böter eller straffavgifter som du ådrar dig i samband med att du framför fordonet under hyresperioden, till exempel parkerings- eller fortkörningsböter, plus rimliga administrationsavgifter
• Avgifter vid sen återlämning
• Alla juridiska kostnader i samband med inkassering av avgifter som förfallit till betalning enligt villkoren i hyresavtalet
• En rimlig hämtningsavgift om ett fordon inte lämnas till det ursprungliga uthyrningskontoret
• Kostnader för rengöring av fordonet om du lämnar det i ett smutsigt skick
När du ingår hyresavtalet måste du uppvisa ett giltigt kredit- eller bankkort som säkerhet för eventuella avgifter som uppstår under uthyrningsperioden. Med din underskrift på hyresavtalet förauktoriserar du att Uthyrningsföretaget får debitera kortet för framtida avgifter som du blir skyldig. Uthyrningsföretaget kan dessutom kräva en deposition för framtida skulder. Depositionsbeloppet varierar beroende på i vilket land uthyrningen sker.Du kan bestrida avgifter för skador hos:
DRU.UK9Z@erac.com , 0845 604 2881