Slovakien Nyttig Information
Viktiga fakta om biluthyrningenDet här är en sammanfattning av viktiga fakta som du bör känna till när du hyr ett fordon och som kan hjälpa dig att förstå vad som ingår i ditt hyresavtal.

Hyresavtalet ingås när och på den plats som fordonsuthyrningen sker mellan dig och Alamo Rent A Car koncernbolag eller franchisetagare som driver filialen (nedan ”Uthyrningsföretaget”). Du ska alltid läsa hela hyresavtalet innan du signerar det. Du kan granska hyresavtalet i landet där du hyr fordonet när du hämtar ut det.

Såvida du inte köper en extra försäkring eller en skyddsprodukt, eller om en ingår i din bokning enligt ovan, är du i enlighet med hyresavtalet betalningsansvarig gentemot Uthyrningsföretaget för stöld eller annan skada på fordonet under hela uthyrningsperioden. Detta gäller även om olyckan inte var ditt fel. Du är betalningsansvarig för förlorad inkomst om fordonet inte kan hyras ut på grund av att det är skadat eller har blivit stulet, en rimlig administrationsavgift, om fordonet sjunker i värde, samt eventuella avgifter för bogsering, förvaring eller beslagtagning. Såvida inte ansvarsförsäkring ingår i hyran enligt nedan eller köps separat av dig, så är du även ansvarig för personskada eller andra skador på tredje part.

Observera att ditt ansvar för skador förlängs tills fordonet har checkats in av Uthyrningsföretaget. Om du lämnar fordonet efter Uthyrningsföretagets öppettider förblir du ansvarig för skada eller förlust i enlighet med hyresavtalet tills Uthyrningsföretaget öppnar och genomför kontroll av fordonet, om inte annat anges i hyresavtalet.I hyresavtalet ingår följande skyddsprodukter:

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW)
CDW är alltid inräknad i hyreskostnaden, med en självrisk på 540 EUR per incident/skada för alla bilkategorier från Mini till Compact. För bilkategorierna Intermediate och högre är självrisken 780 EUR per incident/skada. För exklusiva hyrbilar rekommenderas tecknande av CDW mot en daglig avgift som baseras på bilkategorin. Självrisken uppgår till mellan 540 och 780 EUR beroende på bilkategorin.

Föraren måste uppvisa polisrapport i händelse av olycka, skada eller stöld.
Om ingen polisrapport uppvisas, står hyrestagaren för alla kostnader upp till den totala kostnaden för bilen.

En administrationsavgift på 48 EUR inklusive moms tillkommer om hyrestagaren blir bötfälld.

Megadrive/Alamo är inte ansvarsskyldig för förlorade och bortglömda artiklar som har kvarlämnats i bilen.

Stöldskydd (TP)
TP reducerar hyrestagarens ekonomiska ansvar i händelse av stöld eller förlust av bilen. Stöldskyddet är inräknat i hyreskostnaden. Hyrestagaren står för självrisken på 2 000 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) oberoende av bilkategori. Självrisken kan inte elimineras. För exklusiva hyrbilar rekommenderas tecknande av TP mot en daglig avgift på 3,33 EUR plus moms med en självrisk på 2 000 EUR.

Följande skyddsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada (SCDW)
SCDW är en tilläggsförsäkring som kan tecknas vid hyrestillfället mot en extra avgift per dag. Om hyrestagaren väljer att teckna SCDW, elimineras självrisken för skador på bilkarossen. Försäkringen gäller inte om skadorna orsakas av förarens oaktsamhet eller överträdelse av gällande lag och/eller vägförordning i det aktuella landet. Kostnaden för SCDW är 12,50 plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per dag.

Under inga omständigheter täcker SCDW skador på bilens tak, lister, fälgar, vindruta, däck, lampor, glas, interiör och bottenplatta orsakade av extremt väder, naturkatastrof eller upplopp. I sådana fall är hyrestagaren betalningsskyldig för hela den ekonomiska förlust som uthyraren har åsamkats.

Vid all hantering av fordonsskada debiteras en administrationsavgift utöver en extra avgift på 48 EUR inklusive moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall).

Personskadeförsäkring PAI
PAI är en tilläggsförsäkring som kan tecknas vid hyrestillfället mot en extra avgift per dag. Kostnaden är 6,67 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per dag, upp till 120 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per hyrestillfälle. Maximal täckning är 10 000 EUR per person i händelse av dödsfall respektive 20 000 EUR i händelse av invaliditet. Ersättningsanspråket måste skickas in av skadelidande part. Megadrive/Alamo ansvarar endast för förmedling av kontaktuppgifter.

Vägassistans (RAP)
ROADSIDE ASSISTANCE IS PROVIDED DURING AS WELL AS OUTSIDE THE NORMAL OPERATING HOURS. PLEASE CALL 0043501054050. IN SPECIFIC CASES SUCH AS LOST KEYS, LOCKOUTS, FUEL OUTAGE, ROADSIDE ASSISTANCE IS NOT OFFERED FREE OF CHARGE - FINANCIAL RESPONSIBILITY LIES WITH THE RENTER AND CANNOT BE WAIVED.I hyran ingår inga utrustningprodukter.

Följande utrustningsprodukter finns som tillval mot en extra avgift:

Not Equipment AvailableHyresavtalet omfattas av följande minimikrav:

Ålderskrav
Minimiåldern är 19 år för bilkategorierna Mini ( MCMR ), Economy (ECMR, ECAN, ECAR, EWAR), Compact (CCMR, CDMR, CCAR, CDAR, CWMR, CKMN), Intermediate (IDMR, IFAR,IWMR, IDAR, IVMR) och Standard (SDAR, SDMR, SWMR, SFAR, SVMR). För bilkategorierna Premium och högre är minimiåldern 25 år. Läs gärna lokala villkor efter att bokningen har slutförts. För förare mellan 19–24 år debiteras en extra avgift på 10 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per dag. Ingen maxålder tillämpas. För förare mellan 19–24 år debiteras en extra avgift på 10 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per dag för alla bilkategorier. Ingen maxålder tillämpas.

Betalningssätt
Alla större kreditkort (American Express, Visa, Mastercard) i hyrestagarens namn godtas vid uppvisande i samband med upphämtning. Hyrestagaren står för eventuell ekonomisk förlust till följd av ändringar i valutakurser. Vouchers i pappersformat godtas. Digitala vouchers godtas inte.
Betalkort/bankkort och kontantbetalning godtas inte. I samband med hyrestillfället debiteras hyrestagarens kreditkort för självrisken plus kostnaden för eventuella tillvalsalternativ som köps på plats, till ett minimibelopp på 700 EUR.

Krav för bilhyrare
Alla förare (inklusive ytterligare förare) måste ha ett körkort som har varit giltigt i minst ett år. Pass måste uppvisas för identifiering. I särskilda fall kan personalen på uthyrningskontoret begära hemvistbevis eller flygbiljett. Internationellt körkort är obligatoriskt endast för förare vars körkort inte är utställt med latinskt alfabet. Personalen på uthyrningskontoret har rätt att vägra uthyrning vid osäkerhet kring hyrestagarens hälsa, till exempel vid påverkan av alkohol eller narkotika.Uthyrningen omfattas av följande ytterligare uthyrningsvillkor:

Regler för hyra över landsgränser
Resor över landsgränser: Hyrestagaren måste vid hyrtillfället informera om att hyrbilen kommer att köras över en landsgräns. Bilen får inte köras på färja. Resa över landsgränser är tillåten i följande länder: Andorra, Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Liechenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Hyrbilen får inte köras till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland. För alla tillåtna länder debiteras en extra avgift på 10 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per dag, upp till en högsta avgift per hyrestillfälle på EUR 100 plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall). Beloppet måste erläggas i samband med upphämtningen. Resa över landsgränser tillåts inte utan föregående skriftligt tillstånd från Megadrive. Om hyrestagaren reser utomlands utan att ha informerat Megadrive enligt dessa villkor, påförs hyrestagaren det fulla ekonomiska ansvaret vid en eventuell incident.

Körsträcka Policy
Mileage- alla fordon inkluderar obegränsad körsträcka .

Bränsle Policy
Du kommer att krävas för att återlämna fordonet med samma mängd bränsle tillhandahålls pre köpt bränslealternativkanske tillgängliga . Vänd vid ankomsten om det behövs

Regler för ytterligare förare
För ytterligare förare debiteras en avgift på 5,83 EUR per dag, upp till 87,50 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per hyrestillfälle.
Alla ytterligare förare omfattas av fullständiga uthyrningsvillkor.Du bär ansvaret för följande extra avgifter och skulder, om dessa uppstår:

Ytterligare hyreskostnader om du gör några ändringar gällande den bokade hyrbilen, uthyrningsperioden eller tillvalsprodukter
• Skador, stöld eller ansvarsförsäkring som inte täcks av en skyddsprodukt
• Alla böter eller straffavgifter som du ådrar dig i samband med att du framför fordonet under hyresperioden, till exempel parkerings- eller fortkörningsböter, plus rimliga administrationsavgifter
• Avgifter vid sen återlämning
• Alla juridiska kostnader i samband med inkassering av avgifter som förfallit till betalning enligt villkoren i hyresavtalet
• En rimlig hämtningsavgift om ett fordon inte lämnas till det ursprungliga uthyrningskontoret
• Kostnader för rengöring av fordonet om du lämnar det i ett smutsigt skick
När du ingår hyresavtalet måste du uppvisa ett giltigt kredit- eller bankkort som säkerhet för eventuella avgifter som uppstår under uthyrningsperioden. Med din underskrift på hyresavtalet förauktoriserar du att Uthyrningsföretaget får debitera kortet för framtida avgifter som du blir skyldig. Uthyrningsföretaget kan dessutom kräva en deposition för framtida skulder. Depositionsbeloppet varierar beroende på i vilket land uthyrningen sker.Du kan bestrida avgifter för skador hos:
DRU.UK9Z@erac.com , 0845 604 2881