Nyttig InformationAvbokning och avbokningsavgifter

Du har inte någon ångerrätt för bokningen enligt EU-rätt, däremot kan du avboka din bokning när som helst oavsett anledning genom att följa instruktionerna på vår hemsida. Du kommer att erhålla full återbetalning av det totala beloppet för bokningen om du avbokar din bokning 3 dagar eller tidigare innan din specificerade upphämtningstid.
• Om du avbokar din bokning mindre än 7 dagar men mer än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 280 SEK, beroende på vilket som är lägst.
• Om du avbokar din bokning mindre än 24 timmar innan din specificerade upphämtningstid före upphämtningstiden debiteras du hela kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst.
Den återbetalning som du är berättigad till kommer att göras till det kredit eller debetkort som du använde när du gjorde bokningen.

Enterprise förbehåller sig rätten att närsomhelst, om det finns skälig anledning, genom meddelande avboka din bokning, inkluderat men inte begränsat till: force majeure som påverkar tillgången till fordon; grovt avtalsbrott från din sida, inkluderande att inte betala förfallna belopp för uthyrning, trakasserier eller annan kränkande behandling av Enterprises anställda, kunder, koncernbolag, licenstagare och franchisetagare; eller bedrägligt beteende från din sida. Om sådan avbokning görs kommer vi att återbetala bokningsavgiften.

Uteblivna, sena och tidiga ankomster

För bokningar som inte är till/från en flygplats – Ditt fordon kommer att finnas tillgängligt för dig i två timmar efter din specificerade upphämtningstid. Därefter kan vi inte garantera att ett fordon kommer att vara tillgängligt när du anländer.
För bokningar till/från en flygplats – Om du har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig tills planet har landat och tömts. Om en flygförsening resulterar i att du landar efter uthyrningsfirmans stängningstid kommer en anställd att vänta tills planet har landat och tömts. Om förseningen överstiger 1 timme efter uthyrningsfirmans stängningstid kan en övertidsavgift tillkomma. Om du inte har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig till det som inträffar tidigast av två timmar efter din specificerade upphämtningstid eller tills uthyrningsfirmans stängningstid.

Om du anländer till uthyrningsfirman 1 dag eller tidigare innan datumet angivet för bokningen, har vi kanske inte ditt valda fordon tillgängligt. Uthyrningsfirman kommer att hantera din bokning beroende på tillgång till det valda fordonet.

Om du inte hämtar bilen på angiven upphämtningstid eller om fordonet inte var tillgängligt på grund av din sena ankomst enligt förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för denna underlåtelse, antingen kostnaden för bokningen eller upp till högst 700 SEK, beroende på vilket som är lägst. Om du underlåter att komma sker återbetalning till ditt kreditkort, minus underlåtelseavgiften.

Ej använda hyrdagar

Lägg märke till att eventuella hyrdagar som inte används för förbetalda bokningar ej återbetalas.

Ovan nämnda avgifter gäller för alla länder förutom Storbritannien dä följande avgifter gäller:

Om du inte hämtar upp din bil vid den utsatta upphämtningstiden reserverar vi oss rätten ta ut en avgift för den icke utnyttjade hyrtiden.

Vagnskadeförsäkring
CDW är alltid inräknad i hyreskostnaden, med en självrisk på 540 EUR per incident/skada för alla bilkategorier från Mini till Compact. För bilkategorierna Intermediate och högre är självrisken 780 EUR per incident/skada. För exklusiva hyrbilar rekommenderas tecknande av CDW mot en daglig avgift som baseras på bilkategorin. Självrisken uppgår till mellan 540 och 780 EUR beroende på bilkategorin.

Föraren måste uppvisa polisrapport i händelse av olycka, skada eller stöld.
Om ingen polisrapport uppvisas, står hyrestagaren för alla kostnader upp till den totala kostnaden för bilen.

En administrationsavgift på 48 EUR inklusive moms tillkommer om hyrestagaren blir bötfälld.

Megadrive/Alamo är inte ansvarsskyldig för förlorade och bortglömda artiklar som har kvarlämnats i bilen.

Ytterligare kostnadsreducering för vagnskada och stöldskydd
SCDW är en tilläggsförsäkring som kan tecknas vid hyrestillfället mot en extra avgift per dag. Om hyrestagaren väljer att teckna SCDW, elimineras självrisken för skador på bilkarossen. Försäkringen gäller inte om skadorna orsakas av förarens oaktsamhet eller överträdelse av gällande lag och/eller vägförordning i det aktuella landet. Kostnaden för SCDW är 12,50 plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per dag.

Under inga omständigheter täcker SCDW skador på bilens tak, lister, fälgar, vindruta, däck, lampor, glas, interiör och bottenplatta orsakade av extremt väder, naturkatastrof eller upplopp. I sådana fall är hyrestagaren betalningsskyldig för hela den ekonomiska förlust som uthyraren har åsamkats.

Vid all hantering av fordonsskada debiteras en administrationsavgift utöver en extra avgift på 48 EUR inklusive moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall).

Personskadeförsäkring
PAI är en tilläggsförsäkring som kan tecknas vid hyrestillfället mot en extra avgift per dag. Kostnaden är 6,67 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per dag, upp till 120 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per hyrestillfälle. Maximal täckning är 10 000 EUR per person i händelse av dödsfall respektive 20 000 EUR i händelse av invaliditet. Ersättningsanspråket måste skickas in av skadelidande part. Megadrive/Alamo ansvarar endast för förmedling av kontaktuppgifter.

Kostnadsreducering vid stöldskydd
TP reducerar hyrestagarens ekonomiska ansvar i händelse av stöld eller förlust av bilen. Stöldskyddet är inräknat i hyreskostnaden. Hyrestagaren står för självrisken på 2 000 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) oberoende av bilkategori. Självrisken kan inte elimineras. För exklusiva hyrbilar rekommenderas tecknande av TP mot en daglig avgift på 3,33 EUR plus moms med en självrisk på 2 000 EUR.

VägassistansYtterligare förare
För ytterligare förare debiteras en avgift på 5,83 EUR per dag, upp till 87,50 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per hyrestillfälle.
Alla ytterligare förare omfattas av fullständiga uthyrningsvillkor.

Ålderskrav
Minimiåldern är 19 år för bilkategorierna Mini ( MCMR ), Economy (ECMR, ECAN, ECAR, EWAR), Compact (CCMR, CDMR, CCAR, CDAR, CWMR, CKMN), Intermediate (IDMR, IFAR,IWMR, IDAR, IVMR) och Standard (SDAR, SDMR, SWMR, SFAR, SVMR). För bilkategorierna Premium och högre är minimiåldern 25 år. Läs gärna lokala villkor efter att bokningen har slutförts. För förare mellan 19–24 år debiteras en extra avgift på 10 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per dag. Ingen maxålder tillämpas. För förare mellan 19–24 år debiteras en extra avgift på 10 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per dag för alla bilkategorier. Ingen maxålder tillämpas.

Betalningssätt
Alla större kreditkort (American Express, Visa, Mastercard) i hyrestagarens namn godtas vid uppvisande i samband med upphämtning. Hyrestagaren står för eventuell ekonomisk förlust till följd av ändringar i valutakurser. Vouchers i pappersformat godtas. Digitala vouchers godtas inte.
Betalkort/bankkort och kontantbetalning godtas inte. I samband med hyrestillfället debiteras hyrestagarens kreditkort för självrisken plus kostnaden för eventuella tillvalsalternativ som köps på plats, till ett minimibelopp på 700 EUR.

Krav på hyrestagare
Alla förare (inklusive ytterligare förare) måste ha ett körkort som har varit giltigt i minst ett år. Pass måste uppvisas för identifiering. I särskilda fall kan personalen på uthyrningskontoret begära hemvistbevis eller flygbiljett. Internationellt körkort är obligatoriskt endast för förare vars körkort inte är utställt med latinskt alfabet. Personalen på uthyrningskontoret har rätt att vägra uthyrning vid osäkerhet kring hyrestagarens hälsa, till exempel vid påverkan av alkohol eller narkotika.

Regler för hyra över landsgränser
Resor över landsgränser: Hyrestagaren måste vid hyrtillfället informera om att hyrbilen kommer att köras över en landsgräns. Bilen får inte köras på färja. Resa över landsgränser är tillåten i följande länder: Andorra, Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Liechenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Hyrbilen får inte köras till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland. För alla tillåtna länder debiteras en extra avgift på 10 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per dag, upp till en högsta avgift per hyrestillfälle på EUR 100 plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall). Beloppet måste erläggas i samband med upphämtningen. Resa över landsgränser tillåts inte utan föregående skriftligt tillstånd från Megadrive. Om hyrestagaren reser utomlands utan att ha informerat Megadrive enligt dessa villkor, påförs hyrestagaren det fulla ekonomiska ansvaret vid en eventuell incident.

Envägshyra
Inrikes envägshyra är tillåten inom Slovakien och Österrike, mot en extra avgift på 70 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per riktning. Om hyresperioden överstiger 14 dagar debiteras ingen avgift. Inrikes envägshyra är inte tillåten i Ungern. Envägshyra inom samma ort är tillgänglig mot en extra avgift på 25 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall).
Internationell envägshyra: Internationell envägshyra är tillåten från Megadrive/Alamo Österrike till valfritt Megadrive/Alamo-kontor i Slovakien, Ungern och Österrike mot en extra avgift på 250 EUR plus moms och flygplatsavgifter (i tillämpliga fall) per hyrestillfälle. Minsta hyresperiod är tre dagar. Envägshyra till andra länder än Slovakien, Ungern och Österrike är strikt förbjuden. Om hyrestagaren lämnar bilen på ett Alamo-kontor i ett icke tillåtet land, ansvarar hyrestagaren för alla transportkostnader (till exempel kostnader för stillestånd och transport).