Storbritanien Nyttig Information

 

Viktiga fakta om biluthyrningen

Det här är en sammanfattning av viktiga fakta som du bör känna till när du hyr ett fordon och som kan hjälpa dig att förstå vad som ingår i ditt hyresavtal.

Hyresavtalet ingås när och på den plats som fordonsuthyrningen sker mellan dig och Alamo Rent A Car koncernbolag eller franchisetagare som driver filialen (nedan ”Uthyrningsföretaget”). Du ska alltid läsa hela hyresavtalet innan du signerar det. Du kan granska hyresavtalet i landet där du hyr fordonet när du hämtar ut det.

Såvida du inte köper en extra försäkring eller en skyddsprodukt, eller om en ingår i din bokning enligt ovan, är du i enlighet med hyresavtalet betalningsansvarig gentemot Uthyrningsföretaget för stöld eller annan skada på fordonet under hela uthyrningsperioden. Detta gäller även om olyckan inte var ditt fel. Du är betalningsansvarig för förlorad inkomst om fordonet inte kan hyras ut på grund av att det är skadat eller har blivit stulet, en rimlig administrationsavgift, om fordonet sjunker i värde, samt eventuella avgifter för bogsering, förvaring eller beslagtagning. Såvida inte ansvarsförsäkring ingår i hyran enligt nedan eller köps separat av dig, så är du även ansvarig för personskada eller andra skador på tredje part.

Observera att ditt ansvar för skador förlängs tills fordonet har checkats in av Uthyrningsföretaget. Om du lämnar fordonet efter Uthyrningsföretagets öppettider förblir du ansvarig för skada eller förlust i enlighet med hyresavtalet tills Uthyrningsföretaget öppnar och genomför kontroll av fordonet, om inte annat anges i hyresavtalet.

SKYDDSPRODUKTER

I hyresavtalet ingår följande skyddsprodukter: 

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW) 

Företaget erbjuder kostnadsreducering för vagnskada (DW) som sänker kostnaderna för skador på eller stöld av hyrbilen enligt villkoren i ditt hyresavtal. Skade- och stöldansvaret är bilens fullständiga värde. Kostnadsreducering för vagnskada kan vara obligatoriskt och kan ingå i prisförslaget. Kunder som kan tillhandahålla en oberoende och verifierad bestämmelse för att täcka skador på och stöld av hyrbilen kan ha möjlighet att avböja kostnadsreduceringen för vagnskada (DW).

Följande skyddsprodukter finns som tillval mot en extra avgift: 

Överskott Protection (EP)

I händelse av skada och eller stöld , är ett överskott tillämpas som varierar beroende på fordonstyp . Överskott skydd kommer att omfatta 1.100 £ skador , under förutsättning att villkoren i hyresavtalet . Följande överskjutande belopp gäller :

Alla bilar - £ 1200

Mini MPV : s och MPV -talet - 1350 £

Premium fordon , SUV & 4x4 - £ 1600

Överskott skydd är en valfri täckning som gör att hyresgästen att minska överskottet av ansvariga med £ 1100 för £ 16,55 per dag inklusive moms och Premium plats avgifter.

Detta kan läggas till vår uthyrningsverksamhet diskar så vänd vår uthyrningsverksamhet ombud för mer information vid ankomsten .

Vägassistans (RAP)

Alamo erbjuder Roadside rättslig hjälp Protection ( RAP ) , kan RAP kunder att avstå från allt ekonomiskt ansvar för följande :

  • Tyre & Glas reparation eller utbyte ( Utom när en del av en större reparation )
  • Ersättnings Nyckel kostnader och all återhämtning och ropa avgifter som tas ut av våra utvalda vägkanten assistent leverantörer till följd av ett fel som orsakas av hyresgäster fel .

RAP befriar inte dig från dessa avgifter om det finns någon överträdelse eller vårt hyreskontrakt . Priset på RAP är £ 5,75

Detta kan läggas till vår uthyrningsverksamhet diskar så vänd vår uthyrningsverksamhet ombud för mer information vid ankomsten .

UTRUSTNINGSPRODUKTER

I hyran ingår inga utrustningprodukter. 

Följande utrustningsprodukter finns som tillval mot en extra avgift: 

Carbon Offset(£ 1.25 / rental)

Child Safety Seat(£ 82.80 / week)

Sat Nav(£ 89.68 / week)

MINIMIKRAV FÖR UTHYRNING

Hyresavtalet omfattas av följande minimikrav: 

Ålderskrav 

Alla förare måste vara minst 25 år gamla. Förare mellan 25 och 29 kan hyra upp till klass F, Mini MPV och alla minibussar. Förare måste vara minst 30 år för att hyra fullstora MPV:er, Premium-bilar och fyrhjulsdrivna bilar.

Betalningssätt 

Såvida det inte krävs enligt ditt konto, måste hyraren betala full hyresavgift plus en deposition på 300 GBP vid hyrestillfället med kredit- eller debetkort i hans eller hennes namn. Hyraren måste sedan betala ytterligare hyresavgifter i förväg, och depositionen på 300 GBP hålls under hela hyresperioden. Alla priser anges i brittiska pund. 

Regler för betalkort 

Betalkort som tas emot är endast Switch, Maestro och Delta. Det här uthyrningskontoret tar inte emot Electron- eller Solo-kort.

Krav för bilhyrare 

Alla förare, även hyraren och ytterligare förare, måste uppvisa ett giltigt förarbevis vid hyrestillfället. Huvudhyraren måste också uppvisa två bevis på hemadress och ett ytterligare foto-id, vilket kan vara pass eller kreditkort i hans eller hennes namn. Bevis på hemadress, vilket kan vara el-, vatten- eller gasräkning, kreditkortsräkning eller kontoutdrag, får inte vara äldre än tre månader. 

Förare vars förarbevis består av flera delar måste uppvisa alla delar. Ett internationellt förarbevis måste uppvisa för alla förare som innehar ett icke-europeiskt förarbevis. 

Ytterligare id-kort eller identitetskontroll kan krävas om detta bedöms vara nödvändigt. Detta kan vara en identitetskontroll med externa parter som kan granska uppgifter i databaser de har tillgång till.

YTTERLIGARE UTHYRNINGSVILLKOR

Uthyrningen omfattas av följande ytterligare uthyrningsvillkor: 

Regler för hyra över landsgränser 

Körsträcka Policy 

Mileage- alla fordon inkluderar obegränsad körsträcka .

Bränsle Policy 

Du kommer att krävas för att återlämna fordonet med samma mängd bränsle tillhandahålls pre köpt bränslealternativkanske tillgängliga . Vänd vid ankomsten om det behöv

Regler för ytterligare förare 

Det tillkommer en tilläggsavgift på 10 GBP per dag för varje ytterligare förare, även make/maka eller sambo.

EXTRA AVGIFTER OCH SKULDER

Du bär ansvaret för följande extra avgifter och skulder, om dessa uppstår: 

Ytterligare hyreskostnader om du gör några ändringar gällande den bokade hyrbilen, uthyrningsperioden eller tillvalsprodukter

  • Skador, stöld eller ansvarsförsäkring som inte täcks av en skyddsprodukt
  • Alla böter eller straffavgifter som du ådrar dig i samband med att du framför fordonet under hyresperioden, till exempel parkerings- eller fortkörningsböter, plus rimliga administrationsavgifter
  • Avgifter vid sen återlämning
  • Alla juridiska kostnader i samband med inkassering av avgifter som förfallit till betalning enligt villkoren i hyresavtalet
  • En rimlig hämtningsavgift om ett fordon inte lämnas till det ursprungliga uthyrningskontoret
  • Kostnader för rengöring av fordonet om du lämnar det i ett smutsigt skick

När du ingår hyresavtalet måste du uppvisa ett giltigt kredit- eller bankkort som säkerhet för eventuella avgifter som uppstår under uthyrningsperioden. Med din underskrift på hyresavtalet förauktoriserar du att Uthyrningsföretaget får debitera kortet för framtida avgifter som du blir skyldig. Uthyrningsföretaget kan dessutom kräva en deposition för framtida skulder. Depositionsbeloppet varierar beroende på i vilket land uthyrningen sker.

KONTAKTUPPGIFTER FÖR KUNDTVISTER

Du kan bestrida avgifter för skador hos:

DRU.UK9Z@erac.com, 0845 604 2881