USA Nyttig Information

** Priser angivna på denna sida gäller inte för folk bosatta i USA eller Kanada. Inte heller för folk med amerikanskt eller kanadensiskt körkort. När du bokar på denna sida bekräftar du att du är bosatt utanför USA och Kanada samt att du inte har ett amerikanskt eller kanadensiskt körkort. Du accepterar även att din bokning blir ogiltig om du visar upp ett amerikanskt eller kanadensiskt körkort **

 

Viktiga fakta om biluthyrningen

Det här är en sammanfattning av viktiga fakta som du bör känna till när du hyr ett fordon och som kan hjälpa dig att förstå vad som ingår i ditt hyresavtal.

Hyresavtalet ingås när och på den plats som fordonsuthyrningen sker mellan dig och Alamo Rent A Car koncernbolag eller franchisetagare som driver filialen (nedan ”Uthyrningsföretaget”). Du ska alltid läsa hela hyresavtalet innan du signerar det. Du kan granska hyresavtalet i landet där du hyr fordonet när du hämtar ut det.

Såvida du inte köper en extra försäkring eller en skyddsprodukt, eller om en ingår i din bokning enligt ovan, är du i enlighet med hyresavtalet betalningsansvarig gentemot Uthyrningsföretaget för stöld eller annan skada på fordonet under hela uthyrningsperioden. Detta gäller även om olyckan inte var ditt fel. Du är betalningsansvarig för förlorad inkomst om fordonet inte kan hyras ut på grund av att det är skadat eller har blivit stulet, en rimlig administrationsavgift, om fordonet sjunker i värde, samt eventuella avgifter för bogsering, förvaring eller beslagtagning. Såvida inte ansvarsförsäkring ingår i hyran enligt nedan eller köps separat av dig, så är du även ansvarig för personskada eller andra skador på tredje part.

Observera att ditt ansvar för skador förlängs tills fordonet har checkats in av Uthyrningsföretaget. Om du lämnar fordonet efter Uthyrningsföretagets öppettider förblir du ansvarig för skada eller förlust i enlighet med hyresavtalet tills Uthyrningsföretaget öppnar och genomför kontroll av fordonet, om inte annat anges i hyresavtalet.

SKYDDSPRODUKTER

I hyresavtalet ingår följande skyddsprodukter: 

Kostnadsreducering för vagnskada (CDW) 

All inclusivepriser inkluderar CDW, som enligt avtal minskar hyrestagarens ansvar för skada på eller förlust av fordonet. Hyrestagaren är ansvarig för de första $ 500 av skadan på fordonet, förutom vid följande ställen, där de första $ 1500 av skada på fordonet gäller: Campbell River, Comox, Courtenay, Deer Lake, Duncan, Gander, Gaspe, Guelph , Nanaimo, North Vancouver, Port Hardy, Jasper, St Johns, alla Victoria orter, Vancouver Island och Wabush.

Ett ytterligare CDW eller LDW tillägg som minskar hyrestagarens ansvar till 0,00 $ finns att köpa till i Kanada (endast Alamos egna kontor) vid upphämtning för $ 4,99 per dag. CDW och LDW´s omfattning, villkor och förbehåll som anges i hyresavtalet som tecknats mellan leverantör och hyrestagaren.

Överskott Protection (EP)

Totalavgifter ger personen som hyr och behöriga förare skydd upp till en sammanlagd enstaka gräns på 1 000 000 USD för krav som kan göras av andra gentemot personen som hyr och behöriga förare för kroppsskada, dödsfall och/eller skada på egendom som uppstår till följd av användning av vårt hyrfordon.

Ett skydd för ej försäkrad bilist ingår också upp till en sammanlagd enstaka gräns på 100 000 USD. Skyddet för ej försäkrad bilist gäller för personen som hyr och eventuella familjemedlemmar som är besläktade via blodsband, giftermål eller adoption som, när de befinner sig fysiskt i Alamos hyrfordon eller när det körs av personen som hyr eller en behörig förare, åsamkas kroppsskada eller avlider till följd av försumlig(a) ej försäkrad(e) bilist(er) eller försumlig smitare.

Följande skyddsprodukter finns som tillval mot en extra avgift: 

Vägassistans (RAP)

Skydd vägassistans ( RAP ) är inte försäkring . Köpet av rap är frivillig och inte krävs för att hyra en bil . Om du köper RAP , kommer du att få 24/7 vägassistans

UTRUSTNINGSPRODUKTER

I hyran ingår inga utrustningprodukter. 

Följande utrustningsprodukter finns som tillval mot en extra avgift: 

Bilbarnstolar

Bilbarnstolar ska begäras vid bokningstillfället och avgiften som betalas lokalt visas under bokningsprocessen. Om en bilbarnstol inte återlämnas vid uthyrningstidens slut tas en avgift ut från personen som hyr.

SÄKERHETSBÄLTEN och BILBARNSTOLAR

Statliga lagar kan kräva att säkerhetsbälten och bilbarnstolar används. Säkerhetsbälten och bilbarnstolar kan rädda liv. Vi rekommenderar starkt att du använder dem. Undvik allvarliga skador eller till och med dödsfall genom att endast använda bilbarnstolar i fordonets baksäte. Större barn som inte använder bilbarnstolar ska åka ordentligt fastspända i baksätet. Bilbarnstolar begärs vid bokningstillfället.

Skidhållare

Om skidhållare krävs måste dessa begäras vid bokningstillfället och avgiften visas under bokningsprocessen.

MINIMIKRAV FÖR UTHYRNING

Hyresavtalet omfattas av följande minimikrav: 

Ålderskrav

 

Age

Originating Rental Location

Additional Fee

21-24 years old

All Provinces and States Except New York and Michigan

$25.00/day

18-20 years old

New York State

$57.00/day

21-24 years old

New York State

$20.50/day

18-20 years old

Michigan

$34.00/day

21-24 years old

Michigan

$13.00/day

Betalningssätt 

Kreditkort – Alamo accepterar kreditkorten Visa, MasterCard, American Express, Diners Club och Discover.

Kontantuthyrning – Alla kontantuthyrningar måste uppfylla Alamos aktuella standardkrav för kontantkvalificering. När en bokning görs för en kontantuthyrning ska kunden kontakta Alamo för att få information om Alamos aktuella krav för kontantkvalificering, som omfattar uppvisande av ett giltigt pass och en returflygbiljett vid uthyrningstillfället. Kontantkvalificering kan variera mellan olika uthyrningsstationer och kan komma att ändras.

En del uthyrningsstationer kräver ett kreditkort när uthyrningen inleds och kunden kan sedan betala kontant vid återlämnandet.

Kontantkunder måste lämna en deposition enligt följande:

  • Vid voucher: 25 USD/dag och 100 USD/vecka utöver eventuella avgifter som ej täcks av vouchern.
  • Utan voucher: 50 USD/dag och 200 USD/vecka utöver eventuella avgifter som ej täcks av vouchern.

Lägg märke till att eventuella hyrdagar som inte används för förbetalda bokningar ej återbetalas.

Krav för bilhyrare 

Komplett och giltigt körkort från ursprungslandet, pass och kreditkort utställt i den hyrande personens namn.

YTTERLIGARE UTHYRNINGSVILLKOR

Uthyrningen omfattas av följande ytterligare uthyrningsvillkor: 

Regler för hyra över landsgränser 

Fordonen får köras i alla stater i USA, men måste återlämnas till den plats där de hyrdes, annars kan en avlämningsavgift tas ut. Fordonen får inte köras in i Mexiko. Fordon som har hyrts i Alaska måste återlämnas i Alaska. Fordonen får köras in i Kanada men måste återlämnas i USA. Boende i Kanada som hyr fordon i USA får inte köra in fordonen i Kanada. Terrängkörning gör att vagnskadeförsäkringen inte längre gäller.

Körsträcka Policy 

Mileage- alla fordon inkluderar obegränsad körsträcka .

Bränsle Policy 

Du kommer att krävas för att återlämna fordonet med samma mängd bränsle tillhandahålls pre köpt bränslealternativkanske tillgängliga . Vänd vid ankomsten om det behövs

Regler för ytterligare förare 

En ytterligare avgift på 9,99 USD per dag (varierar beroende på plats) per extra förare tas ut, förutom där detta redan är inkluderat i priset eller statens lagar föreskriver annat. Extra förare kan behöva uppvisa ett giltigt körkort och kreditkort i deras namn vid uthyrningstillfället. (För stationer på Manhattan måste en extra förare uppvisa ett giltigt kreditkort och ett giltigt körkort utställt i sitt namn).

EXTRA AVGIFTER OCH SKULDER

Du bär ansvaret för följande extra avgifter och skulder, om dessa uppstår: 

Ytterligare hyreskostnader om du gör några ändringar gällande den bokade hyrbilen, uthyrningsperioden eller tillvalsprodukter

  • Skador, stöld eller ansvarsförsäkring som inte täcks av en skyddsprodukt
  • Alla böter eller straffavgifter som du ådrar dig i samband med att du framför fordonet under hyresperioden, till exempel parkerings- eller fortkörningsböter, plus rimliga administrationsavgifter
  • Avgifter vid sen återlämning
  • Alla juridiska kostnader i samband med inkassering av avgifter som förfallit till betalning enligt villkoren i hyresavtalet
  • En rimlig hämtningsavgift om ett fordon inte lämnas till det ursprungliga uthyrningskontoret
  • Kostnader för rengöring av fordonet om du lämnar det i ett smutsigt skick

När du ingår hyresavtalet måste du uppvisa ett giltigt kredit- eller bankkort som säkerhet för eventuella avgifter som uppstår under uthyrningsperioden. Med din underskrift på hyresavtalet förauktoriserar du att Uthyrningsföretaget får debitera kortet för framtida avgifter som du blir skyldig. Uthyrningsföretaget kan dessutom kräva en deposition för framtida skulder. Depositionsbeloppet varierar beroende på i vilket land uthyrningen sker.

KONTAKTUPPGIFTER FÖR KUNDTVISTER

Du kan bestrida avgifter för skador hos:

DRU.UK9Z@erac.com, 0845 604 2881