Böter med Alamo

Varför fick jag böter för parkering, vägtullar eller trafiköverträdelser?