Alamo Bränslepolicy

Vilka är reglerna för bränslepåfyllning hos Alamo?